Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikovurdering av tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord

Risikovurderingen til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) viser at bruk av gjødselvarer som inneholder tungmetaller og arsen kan føre til at vi over tid får mer av slike stoffer i næringskjeden. Økning av arsen, kadmium, bly... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/risikovurdering_av__tungmetaller_og_arsen_i_gjodselvarer_og_jord.46625 Publisert 25.04.2022 | Sist endret 25.04.2022

Digital systemrevisjon av animalske virksomheter i 2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre digitale systemrevisjoner hos animalske virksomheter, som slakteri, viltbehandlingsanlegg, meieri, egg og kjøttforedlingsvirksomheter inkl. nedskjæring, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, MUK og spi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/digital_systemrevisjon_av_animalske_virksomheter_i_2022.46346 Publisert 07.04.2022 | Sist endret 07.04.2022