Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Lav forekomst av sykdomsfremkallende E. coli i hvetemel

I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for shigatoksin-produserende E. coli (STEC) i hvetemel 2021, ble 151 ulike typer hvetemel samlet inn og undersøkt. Resultatene viser at forekomsten av STEC i hvetemel er lav. Selv... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/lav_forekomst_av_sykdomsfremkallende_e_coli_i_hvetemel.49790 Publisert 29.03.2023 | Sist endret 29.03.2023

Forekomst av bakterien Campylobacter spp. i slaktekylling 2022

I 2022 testet 106 av 2189 flokker av slaktekylling positivt for Campylobacter spp. Det er noe lavere sammenlignet med tidligere år. I perioden mai til oktober hvert år blir alle slaktekyllingflokker med maksimal slaktealder på 50 ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forekomst_av_bakterien_campylobacter_spp_i_slaktekylling_2022.49704 Publisert 27.03.2023 | Sist endret 27.03.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 20. mars 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1264, 2022/1290, 2022/1321, 2022/1324, 2022/1343, 2022/1346 og 2022/1363 fastset... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.49654 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Endring av helsesertifikatene som benyttes ved import av akvatiske dyr og visse animalske produkter

13. mars 2023 fastsatte Mattilsynet en endring av forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av akvatiske dyr og visse animalske produkter derav fra tredjestater. Forordning (EU) 2023/516 gjør en end... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_av_helsesertifikatene_som_benyttes_ved_import_av_akvatiske_dyr_og_visse_animalske_produkter.49646 Publisert 17.03.2023 | Sist endret 17.03.2023

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer er endret

En ny bestemmelse i fiskekvalitetsforskriften unntar notfanget sei som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS fra kravet om bløgging og sløying. I tillegg tillates det å tørke fisk under 60 centimeter med hode. Unntak fra krave... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/forskrift_om_kvalitet_paa_fisk_og_fiskevarer_er_endret.49601 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Nå kan sjømatvirksomheter som ikke allerede er registrert i Kina, søke om registrering

Dette er relevant for sjømatvirksomheter som per i dag ikke er registrert i Kina, og som ønsker å bli det. Registrering foregår i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter. Sjømatrådet har... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/naa_kan_sjomatvirksomheter_som_ikke_allerede_er_registrert_i_kina_soke_om_registrering.49593 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Ikke stans av eksport til India fra 1. mars 2023

Indiske myndigheter utsetter kravet om nytt helsesertifikat India har i kunngjøring av 24.02.2023 utsatt krav om nytt sertifikat «untill further order».Dette innebærer at det nåværende sertifikatet kan brukes inntil videre. Les me... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/ikke_stans_av_eksport_til_india_fra_1_mars_2023.48458 Publisert 03.03.2023 | Sist endret 03.03.2023

Kommende ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Den neste endringen til produktene som er listet opp i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter, ble foreløpig behandlet i EU 28. februar 2023. Kommisjonen gjør flere endringer til ved... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kommende_ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.49556 Publisert 03.03.2023 | Sist endret 03.03.2023

Endring i helsesertifikatene for import av hjortedyr

20. februar 2023 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av landdyr og avlsmateriale fra stater utenfor EØS. Helsesertifikater for hjortedyr er oppdatert. Endring... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_i_helsesertifikatene_for_import_av_hjortedyr.49520 Publisert 28.02.2023 | Sist endret 28.02.2023

Endring av helsesertifikatene som benyttes ved import av næringsmidler - endring av forordning (EU) 2020/2235

15. februar 2023 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av næringsmidler og dyr fra tredjestater. Forordning (EU) 2022/2504 gjør flere endringer til forordning (... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endring_av_helsesertifikatene_som_benyttes_ved_import_av_naeringsmidler__endring_av_forordning_eu_20202235.49452 Publisert 17.02.2023 | Sist endret 17.02.2023

Overgang til ren elektronisk utveksling av sjømatsertifikatet for Sør-Korea primo mai 2023

Mattilsynet går over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Overgangen er planlagt å skje primo mai 2023 Mattilsynet har gjort alt kla... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/overgang_til_ren_elektronisk_utveksling_av_sjomatsertifikatet_for_sorkorea_primo_mai_2023.49437 Publisert 15.02.2023 | Sist endret 16.03.2023

Ny veileder om kosttilskudd

Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for virksomheter som produserer og selger kosttilskudd å forstå og følge regelverket. Dette skal en ny veileder bidra til. Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som vil utvikle, pr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/ny_veileder_om_kosttilskudd.49429 Publisert 15.02.2023 | Sist endret 15.02.2023

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater - endring av forordning (EU) 2019/1793

3. februar 2023 fastsatte Mattilsynet endringer i reglene for importkontroll av ikke animalske produkter fra tredjestater. Forordning (EU) 2023/174 gjør flere endringer til forordning (EU) 2019/1793, blant annet justeres kontrollf... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater__endring_av_forordning_eu_20191793.49338 Publisert 07.02.2023 | Sist endret 07.02.2023

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig

Norske sjømatprodusenter som har godkjenning i Kina, er i gang med regodkjenning. Dette er nødvendig for å sikre at den kinesiske godkjenningen deres ikke utløper. Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndighe... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/virksomheter_som_har_faatt_godkjent_soknad_om_regodkjenning_i_kina_bor_sende_inn_endringssoknad_saa_fort_som_mulig.49262 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_bakerier_bryggerier_iskrem_og_andre_virksomheter_som_produserer_naeringsmidler_i_2023.49251 Publisert 31.01.2023 | Sist endret 31.01.2023

Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Mattilsynet hadde revisjon ved hovedkontoret hos kjedene Circle K og Shell i 2021. Som en fortsettelse av dette tilsynet vil utvalgte bensinstasjoner i disse kjedene få verifikasjonstilsyn i 2023. Mattilsynet vil føre tilsyn med ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_mat_i_bensinstasjoner_i_2023.49125 Publisert 25.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Ny nordisk rapport om mattrygghet i tang og tare

Sammen med andre mattilsyn i Norden, har Mattilsynet sett på en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang tare til bruk som mat. Prosjektgruppen anbefaler at det blant annet bør utvikles et harmonisert r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nye_marine_arter/tang_og_tare/ny_nordisk_rapport_om_mattrygghet_i_tang_og_tare.49166 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Som oppfølging av det nasjonale tilsynsprosjektet om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd i 2020, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2023 til å handle spesielt om bruk av medisinske påsta... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_ernaerings_og_helsepaastander_i_2023.49158 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomhetene som håndterer fisk og sjømat hvor animalske biprodukter oppstår og virksomheter som bearbeider animalske biprodukter. Det vil bli ført tilsyn med at de virksomhetene som håndter... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_animalske_biprodukter_i_2023.49128 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023