Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av kontrollsted

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enke... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_ikke_animalske_risikoprodukter/import_av_ikkeanimalske_risikoprodukter__naa_kan_du_soke_om_utpeking_av_kontrollsted.47669 Publisert 26.07.2022 | Sist endret 26.07.2022

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

30. juni 2022 fastsatte Mattilsynet endringer i reglene for importkontroll av ikke animalske produkter fra tredjestater. Forordning (EU) 2022/913 gjør flere endringer til forordning (EU) 2019/1793, blant annet justeres kontrollfre... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.47377 Publisert 01.07.2022 | Sist endret 01.07.2022

Kontroll av økologiske produkter - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjoner

Ikke-animalske økologiske produkter og karens produkter omfattet av kontrollreglene for ikke-animalske produkter (forordning (EU) 2019/1793) kan kontrolleres ved kontrollsteder. Videre kan økologiske produkter som ikke er omfattet... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kontroll_av_okologiske_produkter__unntak_fra_kontroll_ved_grensekontrollstasjoner.47321 Publisert 27.06.2022 | Sist endret 11.08.2022

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdert kombinasjonseffekter der det er påvist mange forskjellige plantevernmidler i samme prøve samtidig som alle funn er under grenseverdien (MRL). Dette g... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/kombinasjonseffekter_av_plantevernmiddelrester_i_mat.47293 Publisert 24.06.2022 | Sist endret 27.06.2022

Endring i listen over animalske produkter som skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til EØS-området

Sukkervarer som inneholder animalske produkter og ekstrakter som inneholder animalske bestanddeler må nå kontrolleres. Endringene trer i kraft straks. Den 2. juni 2022 fastsatte Mattilsynet en forskrift som gjennomfører forordning... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endring_i_listen_over_animalske_produkter_som_skal_kontrolleres_ved_en_grensekontrollstasjon_ved_import_til_eosomraadet.47248 Publisert 20.06.2022 | Sist endret 20.06.2022

Ny eksportløsning for generell engelsk helsesertifikat i drift fra mandag, 20. juni

Fra mandag, 20.juni kan alle eksportører og speditører som vil ta i bruk Mattilsynets nye løsning for søknad om generell engelsk helsesertifikat for sjømat 2.1.23 uten erklæringer. Eksportløsningen gir umiddelbart etter innsending... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/ny_eksportlosning_for_generell_engelsk_helsesertifikat_i_drift_fra_mandag_20_juni.47243 Publisert 20.06.2022 | Sist endret 20.06.2022

Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) laget en kunnskapsbase med oversikt over matvaregrupper og hvilke kjemiske stoffer som er relevante for overvåking, og som kan utgjøre en helserisiko. Hva un... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/kunnskapsbase__et_verktoy_for_aa_prioritere_overvaakning_av_uonskede_kjemiske_stoffer_i_mat.47155 Publisert 10.06.2022 | Sist endret 10.06.2022

Nasjonalt tilsyn med drikkevannsbasseng i 2021

I 2021 kontrollerte Mattilsynet drikkevannsbassengene hos 566 vannverkseiere. Blant 1 013 kontrollerte vannforsyningssystemer fant vi avvik hos 390. Vi fant flest mangler i farekartleggingen og planene for kontroll og vedlikehold... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/nasjonalt_tilsyn_med_drikkevannsbasseng_i_2021.46736 Publisert 05.05.2022 | Sist endret 06.05.2022

Risikovurdering av tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord

Risikovurderingen til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) viser at bruk av gjødselvarer som inneholder tungmetaller og arsen kan føre til at vi over tid får mer av slike stoffer i næringskjeden. Økning av arsen, kadmium, bly... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/risikovurdering_av__tungmetaller_og_arsen_i_gjodselvarer_og_jord.46625 Publisert 25.04.2022 | Sist endret 25.04.2022

Digital systemrevisjon av animalske virksomheter i 2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre digitale systemrevisjoner hos animalske virksomheter, som slakteri, viltbehandlingsanlegg, meieri, egg og kjøttforedlingsvirksomheter inkl. nedskjæring, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, MUK og spi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/digital_systemrevisjon_av_animalske_virksomheter_i_2022.46346 Publisert 07.04.2022 | Sist endret 07.04.2022

Tilsyn i registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler i 2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre fysiske tilsyn hos registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler. Eksempel på slike produksjonsvirksomheter er produsenter av bagetter/smørbrød, sal... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/tilsyn_i_registrerte_virksomheter_som_produserer_spiseferdig_mat_eller_lett_bedervelige_naeringsmidler_i_2022.46347 Publisert 31.03.2022 | Sist endret 31.03.2022

Analyser av Patogene Escherichia coli i spekepølser 2022

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC). Det var et funn av slike bakterier, men denne typen gir vanligvis ikke alvorlig sykdom hos menn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/ecoli/analyser_av_patogene_escherichia_coli_i_spekepolser_2022.46293 Publisert 28.03.2022 | Sist endret 28.03.2022

Til matprodusenter: Om forsyningsproblemer og matmerking som følge av krigen i Ukraina

Flere matprodusenter opplever akutt leveringssvikt på enkelte råvarer/innsatsvarer som følge av krigen i Ukraina. Dette skaper utfordringer med hensyn til emballasje og korrekt merking av ingredienser. Mattilsynet forstår at situ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/til_matprodusenter_om_forsyningsproblemer_og_matmerking_som_folge_av_krigen_i_ukraina.46098 Publisert 11.03.2022 | Sist endret 13.05.2022

Tilsyn med innlandsfisk 2021

I 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med 53 rakfiskprodusenter og virksomheter som bruker innlandsfisk som råvare. Tilsynet viste at produsentene har gode rutiner som ivaretar produksjon av trygge produkter. Hva er undersøkt?53... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/tilsyn_med_innlandsfisk_2021.45901 Publisert 01.03.2022 | Sist endret 01.03.2022

Tilsyn med næringsmiddelimportører i 2022

I 2022 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige næringsmidler og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye næringsmidd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/tilsyn_med_naeringsmiddelimportorer_i_2022.45916 Publisert 28.02.2022 | Sist endret 19.07.2022

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2020: Ulovlige påstander om kosttilskudd

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på kosttilskudd Hva undersøkte vi?50 produkter fra 45 virksomheter. Kosttilskuddene ble kjøpt i... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2020_ulovlige_paastander_om_kosttilskudd.45800 Publisert 17.02.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022

I 2022 vil Mattilsynet gi veiledning og føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre. Vi skal gi informasjon om regelverkskrav som er viktige å følge for å produsere trygg mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/tilsyn_med_institusjonskjokken_i_2022.45769 Publisert 11.02.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med sjømatområdet i 2022

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2022 rette seg mot hygienekrav og styringssystem basert på HACCP. Vi vil også se på sporbarhet, tilbaketrekking og identifikasjonsmerking. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle seso... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2022.45651 Publisert 31.01.2022 | Sist endret 22.03.2022

Smilefjestilsyn i 2022

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested. Dette ser vi etterSmil... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjestilsyn_i_2022.45642 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger i 2022

I 2022 vil Mattilsynet føre et særskilt tilsyn med etterlevelse av kravet til spesifikasjoner på renhet og identitet for produktgruppen tilsetningsstoffer og tilsettingsstoffblandinger. Tilsynet vil bli gjennomført som en revisjon... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/tilsyn_med_leverandorer_og_produsenter_av_tilsetningsstoffer_og_tilsetningsstoffblandinger_i_2022.45627 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 31.01.2022