Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva vi bad om:Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_nye_vurderinger_av_smitterisiko_fra_skrantesjuke_etter_forskningsprosjekt_i_canada.35764 Publisert 29.09.2017 | Sist endret 06.12.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2. tertial 2017

Fra og med mai til og med august 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 2556 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2_tertial_2017.27836 Publisert 20.09.2017 | Sist endret 21.09.2017

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd?

Mattilsynet og Miljødirektoratet ba Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en vitenskapelig vurdering av risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd ved å sette ut stokkender (Ana... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/er_utsetting_av_stokkender_uheldig_for_biologisk_mangfold_dyrehelse_og_dyrevelferd.26678 Publisert 15.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

VKM-vurdering: Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av Skrantesjuke

Hva vi bad om:Hvilke risikofaktorer bidrar til overføring av smitte, og hvordan risikofaktorene vil påvirke valg av tiltak.Overleveringsdato:29. mars 2017Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsiderOm skrantesju... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_risikofaktorer_som_bidrar_til_overforing_av_smitte_av_skrantesjuke.35761 Publisert 29.03.2017 | Sist endret 06.12.2019

Risikovurdering: Velferd for sledehunder og hunder som bor ute

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at hold av hunder utendørs og bruk av hunder i langdistanse sledehundløp, kan være belastende for hunder. Siden det finnes lite vitenskapelig litte... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/risikovurdering_velferd_for_sledehunder_og_hunder_som_bor_ute.25851 Publisert 23.03.2017 | Sist endret 07.04.2022

Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2016

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn, og hvilke tiltak som ble brukt for å bedre velferden for dyra og for å unngå mer lidelse. Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold (0,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/oppsummering_mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2016.25809 Publisert 21.03.2017 | Sist endret 21.03.2017