Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2018

I 2018 ble i alt 249 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og ulovlige animalske proteiner. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fôr og trygge produkt... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2018.35699 Publisert 30.07.2019 | Sist endret 30.07.2019

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk. Hva undersøkte vi?7... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2018.35511 Publisert 05.07.2019 | Sist endret 22.07.2019

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2018

Innsatsen som gjøres for å forhindre MRSA i norske svinebesetninger, har effekt. I hele 2018 ble det ikke påvist noen positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin. Vi må imidlertid være forberedt på at nye smitt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2018.34180 Publisert 13.03.2019 | Sist endret 23.02.2023

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella i 2019

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte mars 2019 en felling av bukker i sone 2 Nordfjella. Mattilsynet førte tilsyn med fellingsaktiviteten, både når det gjaldt dyrehelse og dyrevelferd. Hva undersøkte vi?at rutinene for å hindre ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_med_ekstraordinaert_uttak_i_sone_2_nordfjella_i_2019.35335 Publisert 24.06.2019 | Sist endret 22.02.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2018

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2018, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket. Inspektø... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2018.34316 Publisert 25.03.2019 | Sist endret 24.01.2020

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2019

Fra og med januar til og med august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 5475 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 4906 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2019.36485 Publisert 14.10.2019 | Sist endret 14.10.2019

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2019

Fra og med januar til og med april 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3322 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 3074 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko fo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2019.35239 Publisert 18.06.2019 | Sist endret 18.06.2019