Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2021

Fra og med januar til og med august 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Hva undersøkte vi: I 1554 av dyreholden... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_og_2_tertial_2021.44765 Publisert 12.11.2021 | Sist endret 12.11.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåki... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/overvaakingsprogram_2020__lentivirus_maedi_og_cae.44580 Publisert 22.10.2021 | Sist endret 22.10.2021

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2020

I 2020 ble 141 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi?85 fiskefôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2020.43682 Publisert 29.06.2021 | Sist endret 29.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Brucellose sau og geit

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020. Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/brucellose/overvaakingsprogram_2020__brucellose_sau_og_geit.43540 Publisert 18.06.2021 | Sist endret 10.08.2021

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2020

I 2020 ble i alt 221 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr Hva unde... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2020.43467 Publisert 16.06.2021 | Sist endret 16.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 - Paratuberkulose hos drøvtyggere

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført overvåkingsprogram for paratuberkulose hos drøvtyggere, deriblant storfe, småfe og kamelider. I overvåkingsprogrammet for 2020 ble det tatt prøver av storfe og geit. Det ble ikke påvist parat... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/paratuberkulose/overvaakingsprogram_2020__paratuberkulose_hos_drovtyggere.43300 Publisert 03.06.2021 | Sist endret 20.04.2022

VKM-vurdering: Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr. Bestillingen kommer som en oppf... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_oppdatert_kunnskap_om_potensialet_skrantesjuke_har_for_aa_kunne_overfores_til_mennesker.43271 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2021

Fra og med januar til og med april 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 781 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2021.43265 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Fotråte hos sau

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for fotråte hos sau. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi? Vi undersøkte klauvene til sauer på slakteri. Under... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/overvaakingsprogram_2020__fotraate_hos_sau.42942 Publisert 04.05.2021 | Sist endret 04.05.2021

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for MRSA hos svin. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi?Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakingsprogram_2020__mrsa_hos_svin.42731 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Rapport landdyr – Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2020, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/rapport_landdyr__mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_i_2020.42484 Publisert 16.03.2021 | Sist endret 10.06.2021

VKM-vurdering: Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet oppdatert kunnskapen om skrantesjuke og vurdert spredningsrisiko. I tillegg er ulike strategier for videre håndtering av sykdommen i Nor... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_skrantesjuke_paa_hardangervidda_og_videre_haandtering_i_norge.43252 Publisert 26.01.2021 | Sist endret 01.06.2021