Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske milj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2022.50946 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2022

I 2022 ble 145 prøver av fôr og fôrråstoff til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifte. Hva undersøkte vi?... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2022.50847 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 17.08.2023

Mattilsynet har laget veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer i forbindelse med ekstremværet «Hans»

Som følge av uværet «Hans» har grasarealer og innhøstet fôr kommet under vann. Flomvannet kan være forurenset med kloakk. Det er derfor en risiko for spredning av sykdomsfremkallende bakterier gjennom fôr fra dette graset. I tille... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_laget_veiledning_om_for_forurensede_grasarealer_og_skadde_rundballer_i_forbindelse_med_ekstremvaeret_hans.50854 Publisert 16.08.2023 | Sist endret 16.08.2023