Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 82 bruksferdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2021.47357 Publisert 30.06.2022 | Sist endret 30.06.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 29. juni 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36457 Kvingra i Leka kommune i Trøndel... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_leka_bindal_somna_og_bronnoy_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.47346 Publisert 29.06.2022 | Sist endret 29.06.2022

Automatisk lusetelling: Enklere å søke dispensasjon

Mattilsynet arbeider med å utvikle standarder for kvalifisering av ny teknologi som benyttes for å telle lakselus. Siden det vil ta en viss tid før slik regulering er på plass, har Mattilsynet gjort lettelser i dispensasjonsordnin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/automatisk_lusetelling_enklere_aa_soke_dispensasjon.47337 Publisert 27.06.2022 | Sist endret 27.06.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland

Mattilsynet har 16. juni 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner i Nordland.På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_alstahaug_vega_og_heroy_kommuner_nordland.47213 Publisert 16.06.2022 | Sist endret 29.06.2022

Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge

Fra 1. januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU, og fra 25 juni blir regelverket også gjeldende i Norge. Her får du informasjon om de største endringene. Debio skal føre tilsyn etter nytt regelverk når det trer i kraft... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/okologi/nytt_okologiregelverk_blir_gjeldende_i_norge.47191 Publisert 14.06.2022 | Sist endret 14.06.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mowi ASA eier og driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.47130 Publisert 09.06.2022 | Sist endret 09.06.2022

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 31. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, justert bekjempelsessones utstrekning ved å ta lokalitetene11964 Ringja og 18639 Ha... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraadet_for_ila_i_stavanger_vindafjord_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47080 Publisert 31.05.2022 | Sist endret 01.06.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.47072 Publisert 31.05.2022 | Sist endret 31.05.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 24. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hitra og Frøya kommuner i Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelser... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_hitra_og_froya_kommuner_trondelag.47028 Publisert 24.05.2022 | Sist endret 25.05.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Mattilsynet har 18. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim, Tingvoll og Aure kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. På grunn av nytt regelverk som g... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_heim_tingvoll_og_aure_kommuner_trondelag_og_more_og_romsdal.46953 Publisert 18.05.2022 | Sist endret 19.05.2022

Mattilsynet opphever vernesone 3 i restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Mattilsynet har 16. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet vernesone 3 rundt lokalitetene16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesone_3_i_restriksjonssone_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.46930 Publisert 16.05.2022 | Sist endret 16.05.2022

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 13. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke opphevet vernesonen rundt lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal. På grunn av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssonen_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_rauma_vestnes_og_molde_kommuner_more_og_romsdal_fylke.46908 Publisert 13.05.2022 | Sist endret 13.05.2022

Påvist ILA på lokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_paa_lokalitet_38777_hallarvik_i_hitra_kommune.46870 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Nytt dyrehelseregelverk gir endringer for akvakulturnæringen

Krav om biosikkerhetsplan og godkjenning av nye anlegg først når Mattilsynet har vært på inspeksjon. Dette er noen av endringene for akvakulturnæringen i forbindelse med at Norge har fått nytt dyrehelseregelverk. Mattilsynet har l... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nytt_dyrehelseregelverk_gir_endringer_for_akvakulturnaeringen.46867 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 09.06.2022

Overvåking av sykdomsfremkallende ILA-virus i kontrollområder i 2021

I 2021 ble det tatt prøver i 307 anlegg i 40 kontrollområder for Infeksiøs lakseanemi (ILA). Det sykdomsfremkallende ILA-viruset, ILAV HPRdel, ble funnet ved 16 anlegg. Alle disse anleggene enten hadde eller fikk en ILA-diagnose i... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaaking_av_sykdomsfremkallende_ilavirus_i_kontrollomraader_i_2021.46803 Publisert 11.05.2022 | Sist endret 11.05.2022

Til høsten kommer Mattilsynet på tilsyn i de fleste fiskeslakteriene

Hvordan står det til på fiskeslakteriene? Oppfyller de kravene til godkjenning og til fiskehelse- og fiskevelferd? Det skal Mattilsynet finne svar på når de til høsten gjennomfører en tilsynskampanje i fiskeslakterier over hele la... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/til_hosten_kommer_mattilsynet_paa_tilsyn_i_de_fleste_fiskeslakteriene.46801 Publisert 11.05.2022 | Sist endret 11.05.2022

Stadfesting av ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune i Trøndelag

Infeksiøs lakseanemi er stadfestet ved lokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag. Lerøy Midt AS og AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/stadfesting_av__ila_i_oppdrettsanlegg_i_heim_kommune_i_trondelag.46737 Publisert 05.05.2022 | Sist endret 05.05.2022

Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Hitra kommune i Trøndelag fylke

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredni... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_hitra_kommune_i_trondelag_fylke.46701 Publisert 29.04.2022 | Sist endret 29.04.2022

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2021

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Norge og Sverige har sannsynligvis de siste gjenværende sykdomsfrie forekomster av flatøsters i Europa. Utbredelsen av parasitten Marteilia... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2021.46582 Publisert 20.04.2022 | Sist endret 20.04.2022