Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåking av ILAV HPRdel i kontrollområder 2020

Det ble avdekket funn av sykdomsfremkallende ILA-virus ved 12 lokaliteter ved den månedlige overvåkingen innenfor kontrollområdene for ILA. Disse påvisningene ble fulgt opp og elleve av anleggene fikk stadfestet ILA-diagnose, mens... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_av_ilav_hprdel_i_kontrollomraader_2020.44114 Publisert 27.08.2021 | Sist endret 27.08.2021

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2020

I 2020 ble 141 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi?85 fiskefôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2020.43682 Publisert 29.06.2021 | Sist endret 29.06.2021

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

I 2020 ble smitte av krepsepest kun avdekket i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/overvaakingsprogram_for_krepsepest_2020.43323 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2020

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Utbredelsen av parasitten Marteilia pararefringens i blåskjell er sannsynligvis større enn tidligere antatt. Hva er undersøkt:Dyrkingsanlegg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2020.43315 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 17.11.2022

Overvåkingsprogram VHS og IHN 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist VHS- eller IHN-virus i de ca. 500 prøvene tatt fra atlantisk laks, regnbueørret og ulike rensefiskarter fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vhs/overvaakingsprogram_vhs_og_ihn_2020.43313 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkings- og friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist Gyrocactylus salaris i prøvene tatt fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrettsanlegg og vill laksefisk i vassdrag. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere fristatus for Gyrodact... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/overvaakings_og_friskmeldingsprogram_for_gyrodactylus_salaris_2020.43288 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2020

Det ble ikke gjort funn i noen av de tre ILA-frie segmentene som overvåkes. I Norge er det tre ILA-frie segmenter (compartments) hvor det gjennomføres overvåking for å opprettholde den sykdomsfrie statusen.Om det er aktuelt med ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_ila_og_bkd_2020.43284 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/fant_lite_virus_i_utvandrende_vill_laksesmolt.42929 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende sm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaakingsprogram_2020_helsestatus_hos_vill_anadrom_laksefisk_fra_sjo_til_ferskvann.42933 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2020

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram. De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurderi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2020.42833 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 09.03.2022

Mattilsynet forventer mer forebygging og mer skånsom behandling mot lakselus

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. Mattilsynet vil følge opp k... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynet_forventer_mer_forebygging_og_mer_skaansom_behandling_mot_lakselus.42755 Publisert 19.04.2021 | Sist endret 25.11.2022

Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett. Hva undersøkte Veterinærinstituttet?Hvilke agens som kan spre seg mellom innlandsoppdrett og fra oppdrett til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risiko_for_smitte_i_forbindelse_med_innlands_fiskeoppdrett.42602 Publisert 26.03.2021 | Sist endret 26.03.2021