Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2020

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram. De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurderi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2020.42833 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 09.03.2022

Mattilsynet forventer mer forebygging og mer skånsom behandling mot lakselus

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. Mattilsynet vil følge opp k... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynet_forventer_mer_forebygging_og_mer_skaansom_behandling_mot_lakselus.42755 Publisert 19.04.2021 | Sist endret 25.11.2022