Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver akt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.48113 Publisert 03.10.2022 | Sist endret 03.10.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 16. september 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner i Troms og Finnmark. På gr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ibestad_dyroy_salangen_senja_gratangen_og_lavangen_kommuner_troms_og_finnmark.48018 Publisert 16.09.2022 | Sist endret 16.09.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 14.09.2022 og ved endring 16.09.2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_orsta_hareid_ulstein_sula_sykkylven_vanylven_heroy_sande_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.47992 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 23.09.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ibestad_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.47889 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Påvisning av ILA ved lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika (20815) i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.Alle som ferdes i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavisning_av_ila_ved_lokalitet_20815_slettvika_i_orsta_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.47849 Publisert 30.08.2022 | Sist endret 30.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Salangen kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 25. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Salangen kommune, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_salangen_kommune_troms_og_finnmark.47866 Publisert 25.08.2022 | Sist endret 25.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark.

Mattilsynet har 24. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer verneso... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_karlsoy_lyngen_og_tromso_kommuner_troms_og_finnmark.47856 Publisert 24.08.2022 | Sist endret 24.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland.

Mattilsynet har 19. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_vega_heroy_og_alstahaug_kommuner_nordland.47827 Publisert 19.08.2022 | Sist endret 19.08.2022

Mattilsynet gir Smart Fish Farm tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon i Norskehavet

Mattilsynet har behandlet søknaden fra Salmar Aker Ocean AS og gitt tilsagn om begrenset produksjon for utviklingstillatelsene Smart Fish Farm i Norskehavet. Salmar Aker Ocean AS fikk i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/mattilsynet_gir_smart_fish_farm_tilsagn_om_tillatelse_for_en_begrenset_produksjon_i_norskehavet.47810 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.47759 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland, redusert overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_meloy_og_rodoy_kommuner_nordland.47743 Publisert 09.08.2022 | Sist endret 09.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Smøla kommune, Møre og Romsdal.

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Smøla kommune, Møre og Romsdal, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Det er etablert en ny og mi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_smola_kommune_more_og_romsdal.47738 Publisert 09.08.2022 | Sist endret 09.08.2022

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet. Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.Lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Furunkulose/furunkulose_paavist_paa_oppdrettsanlegg_i_namsenfjorden.47708 Publisert 04.08.2022 | Sist endret 04.08.2022

Påvist ILA ved lokalitet 11939 Smal Skar i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Smal Skar (11939) i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Eidesvik Laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_lokalitet_11939_smal_skar_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.47692 Publisert 28.07.2022 | Sist endret 28.07.2022