Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 22. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland På grunn av nytt reg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_kvitsoy_bokn_stavanger_randaberg_karmoy_og_sola_kommuner_rogaland.48869 Publisert 22.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Mye lakselus på villaks på Vestlandet i 2022

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var mye lus i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Derimot var det lite lus i Boknafjorden, i Romsdalsfjorden, Trondheimsfjorden og Altafjorden. Den nasjonale luseoverv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mye_lakselus_paa_villaks_paa_vestlandet_i_2022.48858 Publisert 21.12.2022 | Sist endret 21.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland

Mattilsynet har 20. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk so... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_austevoll_tysnes_bjornafjorden_og_fitjar_kommuner_vestland.48835 Publisert 20.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Mattilsynet region sør og vest oppretter regulatorisk sandkasse på akvakultur

Den regulatoriske sandkassen er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester innen akvakulturnæringen under oppfølging fra Mattilsynet region sør og vest. Flere andre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/mattilsynetregion_sor_og_vestoppretterregulatorisk_sandkasse_paa_akvakultur.48816 Publisert 19.12.2022 | Sist endret 19.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland

Mattilsynet har 16. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_masfjorden_og_alver_kommuner_vestland.48795 Publisert 16.12.2022 | Sist endret 16.12.2022

Mattilsynet frafaller kravet om ukentlig oversending av lister med daglig dødelighet på merdnivå i restriksjonssoneforskrifter for ILA

I mal for restriksjonssoneforskrifter for ILA følger det et krav i § 5 for vernesonen og § 10 for overvåkingssonen om at «Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_frafaller_kravet_om_ukentlig_oversending_av_lister_med_daglig_dodelighet_paa_merdnivaa_i_restriksjonssoneforskrifter_for_ila.48777 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_kvitsoy_kommune_i_rogaland_fylke.48525 Publisert 14.12.2022 | Sist endret 14.12.2022

Forskrift om kontrollområde for ILA i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke oppheves 9. desember 2022

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke ble opprettet 16. juli 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 10611 Marøya i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_loppa_kommune_troms_og_finnmark_fylke_oppheves_9_desember_2022.48570 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet kn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48571 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34657 Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lok... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48555 Publisert 08.12.2022 | Sist endret 08.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48427 Publisert 01.12.2022 | Sist endret 01.12.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Steigen kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke. Nordnorsk Stamfisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_steigen_kommune_i_nordland_fylke.48433 Publisert 18.11.2022 | Sist endret 18.11.2022

Nytt regelverk om medisinfôr – overføring av forvaltningsmyndighet fra Statens legemiddelverk til Mattilsynet

Medisinfôrforordningen har til hensikt å gi et harmonisert og forbedret regelverk om medisinfôr innenfor EØS-området.  Et viktig mål er å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Å oppnå god dyrehelse og dermed god dyrevelferd ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/nytt_regelverk_om_medisinfor__overforing_av_forvaltningsmyndighet_fra_statens_legemiddelverk_til_mattilsynet.48425 Publisert 15.11.2022 | Sist endret 16.12.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.47759 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet. Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.Lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Furunkulose/furunkulose_paavist_paa_oppdrettsanlegg_i_namsenfjorden.47708 Publisert 04.08.2022 | Sist endret 04.08.2022

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 82 bruksferdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2021.47357 Publisert 30.06.2022 | Sist endret 30.06.2022