Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2021

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Norge og Sverige har sannsynligvis de siste gjenværende sykdomsfrie forekomster av flatøsters i Europa. Utbredelsen av parasitten Marteilia... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2021.46582 Publisert 20.04.2022 | Sist endret 17.11.2022

Overvåkingsprogram for krepsepest 2021

I 2021 ble det avdekket smitte av krepsepest kun innenfor kontrollområdet i Haldenvassdraget, i sørlige deler av Rødnessjøen og i Hølandselva. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/overvaakingsprogram_for_krepsepest_2021.46365 Publisert 05.04.2022 | Sist endret 05.04.2022