Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 22. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland På grunn av nytt reg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_kvitsoy_bokn_stavanger_randaberg_karmoy_og_sola_kommuner_rogaland.48869 Publisert 22.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Mye lakselus på villaks på Vestlandet i 2022

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var mye lus i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Derimot var det lite lus i Boknafjorden, i Romsdalsfjorden, Trondheimsfjorden og Altafjorden. Den nasjonale luseoverv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mye_lakselus_paa_villaks_paa_vestlandet_i_2022.48858 Publisert 21.12.2022 | Sist endret 21.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland

Mattilsynet har 20. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk so... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_austevoll_tysnes_bjornafjorden_og_fitjar_kommuner_vestland.48835 Publisert 20.12.2022 | Sist endret 28.12.2022

Mattilsynet region sør og vest oppretter regulatorisk sandkasse på akvakultur

Den regulatoriske sandkassen er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester innen akvakulturnæringen under oppfølging fra Mattilsynet region sør og vest. Flere andre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/mattilsynetregion_sor_og_vestoppretterregulatorisk_sandkasse_paa_akvakultur.48816 Publisert 19.12.2022 | Sist endret 19.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland

Mattilsynet har 16. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Masfjorden og Alver kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_masfjorden_og_alver_kommuner_vestland.48795 Publisert 16.12.2022 | Sist endret 16.12.2022

Mattilsynet frafaller kravet om ukentlig oversending av lister med daglig dødelighet på merdnivå i restriksjonssoneforskrifter for ILA

I mal for restriksjonssoneforskrifter for ILA følger det et krav i § 5 for vernesonen og § 10 for overvåkingssonen om at «Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_frafaller_kravet_om_ukentlig_oversending_av_lister_med_daglig_dodelighet_paa_merdnivaa_i_restriksjonssoneforskrifter_for_ila.48777 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_kvitsoy_kommune_i_rogaland_fylke.48525 Publisert 14.12.2022 | Sist endret 14.12.2022

Forskrift om kontrollområde for ILA i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke oppheves 9. desember 2022

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke ble opprettet 16. juli 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 10611 Marøya i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_loppa_kommune_troms_og_finnmark_fylke_oppheves_9_desember_2022.48570 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet kn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48571 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34657 Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lok... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48555 Publisert 08.12.2022 | Sist endret 08.12.2022

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Flatanger og Osen kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 1. desember 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger og Osen kommuner, Trøndelag, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 13271 Almurden i Flatanger kommune i Trøndelag. ILA ble i juli 2022 påvis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_flatanger_og_osen_kommuner_trondelag.48494 Publisert 01.12.2022 | Sist endret 01.12.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_masfjorden_kommune_i_vestland_fylke.48427 Publisert 01.12.2022 | Sist endret 01.12.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland

Mattilsynet har 1. desember 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjenn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_solund_hyllestad_fjaler_og_askvoll_kommuner_vestland.48488 Publisert 01.12.2022 | Sist endret 05.12.2022