Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Mattilsynet har 24. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomføre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ullensvang_kvam_og_kvinnherad_kommuner_vestland.49512 Publisert 24.02.2023 | Sist endret 24.02.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylke ble opphevet 5. mars 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland ble opprettet 19. juni 2020 etter ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_kvinnherad_etne_tysnes_stord_sveio_og_vindafjord_kommuner_vestland_og_rogaland_fylke_ble_opphevet_5_mars_2023.49580 Publisert 07.03.2023 | Sist endret 07.03.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal ble opphevet 19. januar 2023

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen. Forskriften ble derfor opphevet 19. januar 2023. Forskrift om kontrollområde for å foreb... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_heroy_ulstein_vanylven_orsta_og_volda_kommuner_more_og_romsdal_ble_opphevet_19_januar_2023.49354 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 08.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.49486 Publisert 22.02.2023 | Sist endret 22.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Måsøy kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 3. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Måsøy kommune, Troms og Finnmark På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelsere... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_maasoy_kommune_troms_og_finnmark.49294 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 3. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy kommune, Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland. ILA ble i august 2022 påvist på lokalitet 297... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.49296 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ullensvang_kommune_i_vestland_fylke.49237 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26595 Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest 2 AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysnes_kommune_i_vestland_fylke.49203 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 9. mars 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehel... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.49596 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31797 Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Oppdrett AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_maasoy_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.49168 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 8. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 20815 Slettvik... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_orsta_hareid_ulstein_sula_sykkylven_vanylven_heroy_sande_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.49364 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 10.02.2023

Ny nordisk rapport om mattrygghet i tang og tare

Sammen med andre mattilsyn i Norden, har Mattilsynet sett på en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang tare til bruk som mat. Prosjektgruppen anbefaler at det blant annet bør utvikles et harmonisert r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nye_marine_arter/tang_og_tare/ny_nordisk_rapport_om_mattrygghet_i_tang_og_tare.49166 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomhetene som håndterer fisk og sjømat hvor animalske biprodukter oppstår og virksomheter som bearbeider animalske biprodukter. Det vil bli ført tilsyn med at de virksomhetene som håndter... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_animalske_biprodukter_i_2023.49128 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med matinformasjon hos næringsmiddelprodusenter i 2023

Vi skal se på matinformasjonskravene ingrediensliste (inkludert mengdeangivelse), allergenmerking og opprinnelsesmerking Dette ser vi etterVi skal undersøke om innholdet i maten er tråd med resept/produktdatablad/oppskrift. Vi kon... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_matinformasjon_hos_naeringsmiddelprodusenter_i_2023.49083 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 03.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS, Rogaland Fylkeskommune og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.49622 Publisert 22.03.2023 | Sist endret 22.03.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023