Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Mattilsynet har 7. august 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal. På grunn av nytt regelverk som ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_heim_aure_og_tingvoll_kommuner_trondelag_og_more_og_romsdal.50776 Publisert 07.08.2023 | Sist endret 08.08.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssonen for krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og viken

Mattilsynet har 1. august 2023 fastsatt forskrift om endring av forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og Viken Krepsepest ble 10. juli 2023 påvist på edelkrep... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_endrer_restriksjonssonen_for_krepsepest_i_glomma_vassdragssystem_002_innlandet_og_viken.50761 Publisert 01.08.2023 | Sist endret 01.08.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Hjelmeland, Stavanger og Suldal kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 10. juli 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hjelmeland, Stavanger og Suldal kommuner, Rogaland Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sj... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_hjelmeland_stavanger_og_suldal_kommuner_rogaland.50676 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 10.07.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 5. juli 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nyt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_strand_sandnes_og_stavanger_kommuner_rogaland.50639 Publisert 05.07.2023 | Sist endret 06.07.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Kvitsøy, Bokn, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 5. juli 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvitsøy, Bokn, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland. ILA b... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_kvitsoy_bokn_randaberg_karmoy_og_sola_kommuner_rogaland.50632 Publisert 05.07.2023 | Sist endret 05.07.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Hasvik kommune, Troms og Finnmark ble opphevet 1. juli 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hasvik kommune, Troms og Finnmark ble fastsatt 20. juli 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 33997 Næringsbukta i H... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_hasvik_kommune_troms_og_finnmark_ble_opphevet_1_juli_2023.50617 Publisert 03.07.2023 | Sist endret 03.07.2023

Det er påvist Gyrodactylus salaris i Gylelva i Tingvoll kommune

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Gylelva i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal (vassdragskode 109.7Z). Mistanken oppstod i prøver tatt ut i forbindelse med utredningsprogrammet knyttet til be... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_gyrodactylus_salaris_i_gylelva_i_tingvoll_kommune.50789 Publisert 08.08.2023 | Sist endret 08.08.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29336 Trælsøyosen i Austevoll kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knytte... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.50746 Publisert 27.07.2023 | Sist endret 27.07.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10224 Korsneset i Heim kommune i Trøndelag fylke. Salmar Oppdrett AS og Norsk Sjømat Oppdrett AS driver oppdrett av laks på lokaliteten.10224 Korsneset og 32097 Korsneset... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_heim_kommune_i_trondelag_fylke.50715 Publisert 14.07.2023 | Sist endret 14.07.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Øygarden kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35517 Vadholmen i Øygarden kommune i Vestland fylke. Erko Seafood AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Landøy Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_oygarden_kommune_i_vestland_fylke.50571 Publisert 06.07.2023 | Sist endret 06.07.2023

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2022

ILAV HPR0 er den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, og den ble funnet i ni av 78 settefiskanlegg. Siden analysene gir kun et øyeblikksbilde på smitte hos et begrenset utvalg fisk, må vi gå ut i fra at forekomsten a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_settefiskanlegg_i_2022.50158 Publisert 11.05.2023 | Sist endret 11.05.2023

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. 12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gebyrsatsen_for_import_av_fiskefor_er_satt_ned.51066 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Sørreisa, Senja og Dyrøy kommuner, Troms og Finnmark oppheves 23. august 2023

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sørreisa, Senja og Dyrøy kommuner, Troms og Finnmark ble fastsatt 8. april 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_restriksjonssone_for_ila_i_sorreisa_senja_og_dyroy_kommuner_troms_og_finnmark_oppheves_23_august_2023.50887 Publisert 23.08.2023 | Sist endret 23.08.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Øygarden, Austevoll, Bergen og Bjørnafjorden kommuner, Vestland

Mattilsynet har 18. august 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Øygarden, Austevoll, Bergen og Bjørnafjorden kommuner, Vestland. På grunn av nytt regelverk s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_oygarden_austevoll_bergen_og_bjornafjorden_kommuner_vestland.50863 Publisert 18.08.2023 | Sist endret 18.08.2023

Ikke lenger mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er ikke lenger mistanke om Iinfeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Mistanken blir fje... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/ikke_lenger_mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.50342 Publisert 14.09.2023 | Sist endret 14.09.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Åfjord kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38697 Takflua, Åfjord kommune, Trøndelag. Refsnes laks AS driver oppdrett av laks på lokaliteten. Lokaliteten har vært drevet i samdrift med Salmar Oppdrett AS fram til ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_aafjord_kommune_i_trondelag_fylke.50938 Publisert 08.09.2023 | Sist endret 08.09.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 28. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_aafjord_og_orland_kommuner_trondelag.51103 Publisert 28.09.2023 | Sist endret 28.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Det er Salmar Oppdrett AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS som driver med oppdrett av laks på loka... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_flatanger_kommune_i_trondelag_fylke.51095 Publisert 27.09.2023 | Sist endret 27.09.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 22. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal På grunn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_volda_hareid_heroy_sande_vanylven_ulstein_og_orsta_kommuner_more_og_romsdal_fylke.51068 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alver kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland fylke. Det er Lingalaks AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Tombre Fiskeanlegg AS driver med oppd... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alver_kommune_i_vestland_fylke.51051 Publisert 15.09.2023 | Sist endret 15.09.2023