Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Forskrift om kontrollområde for ILA i Gjesdal, Sandnes og og Strand kommuner, Rogaland oppheves 30. juni 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland ble fastsatt 4. august 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 11908 Olt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_gjesdal_sandnes_og_og_strand_kommuner_rogaland_oppheves_30_juni_2023.50597 Publisert 30.06.2023 | Sist endret 30.06.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke

Det er påvist  infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver akti... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hjelmeland_kommune_i_rogaland_fylke.50195 Publisert 29.06.2023 | Sist endret 29.06.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har 28. juni 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland På grunn av nytt regelverk som gjenno... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_naeroysund_leka_og_bindal_kommuner_trondelag_og_nordland.50566 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 28.06.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Strand kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33797 Hidlekjerringa i Strand kommune i Rogaland fylke. Seashore Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_strand_kommune_i_rogaland_fylke.50472 Publisert 26.06.2023 | Sist endret 26.06.2023

Veldig mye lakselus på sjøørret og utvandrende laks

Foreløpige resultater fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) viser at det så langt i 2023 var mye lakselus på utvandrende laks. Overvåkingsprogrammet NALO kartlegger lakselusens påvirknin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/veldig_mye_lakselus_paa_sjoorret_og_utvandrende_laks.50523 Publisert 23.06.2023 | Sist endret 23.06.2023