Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Plantehelserisiko knyttet til utvalgte Epitrix-arter

VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av enkelte Epitrix-arter, en gruppe bladbiller som blant annet kan angripe potet. Konklusjonen er at risikoen for at billene vi... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/plantehelserisiko_knyttet_til_utvalgte_epitrixarter.37176 Publisert 18.12.2019 | Sist endret 23.06.2021