Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell i... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_av_furuvednematode_og_monochamus_i_2019.42507 Publisert 17.03.2021 | Sist endret 17.03.2021

Aksjon pærebrann 2020

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2020. Vi gjennomførte 14 310 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 407 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2020.42361 Publisert 04.03.2021 | Sist endret 04.03.2021

Mineralgjødselstatistikk 2019-2020

Statistikken gir oversikt over omsetning av ulike typer produkter, samt mengder av næringsstoffer og kadmium. Statistikken er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge Hva undersøkte vi? Omsetni... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/mineralgjodselstatistikk_20192020.42340 Publisert 02.03.2021 | Sist endret 02.03.2021