Honning og spedbarnsbotulisme

Ikke gi honning til barn under ett år. Honning kan inneholde bakterien som forårsaker spedbarnsbotulisme. 

Publisert

Bakterien Clostridium botulinum finnes rundt oss i jord og søle. Når slike bakterier havner i mat der det er mulig for dem å vokse og formere seg, vil bakterien kunne produsere giften botulinum i maten (under anaerobe forhold), og man blir forgiftet av maten man spiser (intoksikasjon). Botulisme kan i sjeldne tilfeller være en livstruende sykdom.

Les mer om Botulisme hos Helsenorge.

Clostridium botulinum i honning

Clostridium botulinum kan finnes i honning i form av sporer. En spore er en innkapslet bakterie som befinner seg i en slags dvaletilstand. Sporer produserer ikke gift, men de er svært motstandsdyktige mot varme, lys, tørke og til og med desinfeksjonsmidler. Sporene vil kunne gå ut av dvaletilstanden og begynne å formere seg når forholdene rundt dem bedrer seg.

I honning forblir Clostridium botulinum som sporer. Det er fordi honning har ugunstige vekstvilkår for bakterier, med bakgrunn i lav pH (3,9) og lav vannaktivitet (mellom 0,5 og 0,6). Ulike undersøkelser viser at forekomst av Clostridium botulinum-sporer i honning varierer fra omkring 4 prosent til 20 prosent.

Spedbarnsbotulisme

Spedbarnsbotulisme er en alvorlig infeksjonssykdom som kan oppstår hos barn under ett år. Det er flere kilder som kan gi spedbarnsbotulisme, men honning har vært mistenkt kilde i flere saker. Spedbarnsbotulisme er en egen form for botulisme som ble anerkjent i 1976. Botulisme skyldes nervegiften botulinum som produseres av bakterien Clostridium botulinum.

Advarsler og råd:

Barn under ett år bør ikke spise honning

Det er viktig at barn under ett år ikke får honning eller produkter som inneholder honning. Det frarådes å smøre inn såre brystvorter med honning. 

Clostridium botulinum og sporene finnes ikke i brystmelk. Grunnen er at sporene er for store til å passere fra mors kropp og inni brystmelka. Barnet kan imidlertid få sporene i munnen via kryssforurensning fra andre kilder, om man ikke er bevisst på god håndhygiene. 

Clostridium botulinum-sporer ødelegges kun ved kraftig varmebehandling, for eksempel en indre temperatur i maten på minst 121 °C i mer enn 12 sekunder eller 100 °C i 25 minutter. I og med at man ikke kjenner produksjonsmetodene til alle produkter, bør spedbarn heller ikke gis varmebehandlet mat som inneholder honning.

Sporene er ikke farlige for barn og voksne, men kan være det for spedbarn

Spedbarn har et uutviklet fordøyelsessystem, i motsetning til barn og voksne. Det kan gjøre at sporene går ut av dvaletilstanden og blir en bakterie som formerer seg og danner giften botulinum. Dette gir spedbarnsbotulisme. Eksperter vet ikke hvorfor noen får spedbarnsbotulisme og andre ikke. Det er også usikkert hvor mange sporer som skal til for at et spedbarn skal bli sykt, men tallet er estimert til å være så lavt som 10-100 sporer, ja kanskje enda færre. Siden sporer ikke bare finnes i honning, men også i jord og søle er det viktig å ha god hygiene, og da særlig for utstyr og hender som er i kontakt med barnets munn.

Symptomer på spedbarnsbotulisme

Symptomer på spedbarnsbotulisme starter vanligvis med forstoppelse og muskelsvakhet. Muskelsvakhet kan vise seg som tap av appetitt (vanskeligheter med å suge og svelge), forandret gråt, eller mer alvorlig som tap av kontroll ved løft av hode eller pustebesvær. Symptom på spedbarnsbotulisme kan oppstå mellom 3 til 30 dager etter at barnet har inntatt/fått i seg sporene.