Advarsel

Barn under 3 år bør ikke spise for mye rosiner

Publisert

Barn under 3 år bør ha et begrenset inntak av rosiner. Rosiner kan ha et høyt innhold av muggsoppgiften okratoksin A (OTA), som ikke gir noen umiddelbar forgiftning, men har uheldige langtidsvirkninger.

Rosiner
 Barn under 3 år bør ikke spise for mye rosiner. Foto: Colourbox.com

På bakgrunn av en ny vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) opprettholder Mattilsynet anbefalingen fra 2004, om at barn under 3 år bør ha et begrenset inntak av rosiner.

Inntak av OTA kommer fra flere forskjellige matvarer og rosiner kan til tider ha et høyt innhold. Gjennomsnittsnivået for OTA i rosiner ligger langt under grenseverdien, men når inntak av OTA fra andre matvarer kommer i tillegg til et høyt inntak av rosiner kan små barn få i seg for mye. Da det er snakk om langtidseffekter er det det totale inntaket over en lengre periode som bør begrenses.

Mattilsynet har i flere år tatt ut prøver av rosiner for analyse av OTA. I de nye beregningene har FHI brukt data fra 2008 til 2010. I tillegg er vurderingen basert på den nye verdien for tolerabelt ukentlig inntak for OTA, som ble gitt av EUs vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA) i 2006. Resultatene fra denne EFSA vurderingen viser at voksne trygt kan spise rosiner.

Hva er et begrenset inntak?

Folkehelseinstituttet gjorde ei vurdering hausten 2010 og fann at grenseverdien for 1–2-åringar svarte til ca. seks esker rosiner à 45 gram i veka.

Mer om risikovurderingen av rosiner

Den nye vurderingen fra FHI viser at rosiner til barn er mindre farlig enn tidligere antatt. Ut ifra beregninger som FHI har gjort vil det ikke være helsemessige betenkeligheter med å fjerne Mattilsynets anbefaling som ble gitt i 2004 om at små barn (under 3 år) ikke bør spise mer enn ca. 50 gram rosiner i uken, mens større barn kan spise mer avhengig av kroppsvekten.

I den nye vurderingen opplyser imidlertid FHI at: ”dersom de høyeste nivåene som ble funnet i rosiner i 2010 benyttes i beregningene, vil verdien for tolerabelt ukentlig inntak (TWI verdien) for 1-2 åringer kunne overstiges ved å spise ca seks esker rosiner à 45 gram i uken”. FHI legger likevel til at det er mest sannsynlig at rosiner vil ha et varierende nivå av OTA og at inntaket derfor vil jevne seg ut over tid.

Inntak av OTA hos små barn fra andre kilder enn rosiner er ikke tatt med i vurderingen til FHI. Mattilsynet velger derfor å være føre var og opprettholder anbefalingen om å begrense inntak av rosiner til barn under tre år.