Til hovedinnhold

Kan barn under ett år få drikkevann rett fra springen?

Barn under seks måneder som får vann fra springen i tillegg til morsmelk eller morsmelkerstatning, må få kokt vann. Barn over seks måneder kan drikke vann rett fra springen hvis vannet følger kravene for drikkevann.

Publisert
Gutt drikker vann
Barn under seks måneder kan ikke få drikkevann rett fra spingen. De må få kokt vann. Colourbox.com

Vi skal få «(…) helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge» i krana, står det i drikkevannsforskriften. Med andre ord skal vi ikke bli syke av vannet, det skal smake godt, være klart og lukte lite. For sikkerhets skyld anbefaler FHI at barn under seks måneder får vann som er kokt og deretter avkjølt. Pass også på at barnet får i seg nok næring hvis det får vann i tillegg til morsmelk eller morsmelkerstatning.

Vannverk behandler vannet og gjør det trygt å drikke

Bygder, tettsteder og byer får som regel drikkevann fra et vannverk. Da er det vannverket sitt ansvar å levere trygt drikkevann. Vannet blir behandlet og desinfisert for å fjerne urenheter og sykdomsfremkallende bakterier og mikroorganismer. Drikkevannet i springen er ikke helt sterilt, og kan inneholde mikroorganismer, som vanligvis ikke byr på problemer. Siden spedbarn er utsatt for magesyke, må vannet kokes hvis barnet får vann å drikke før seks måneders alder.

Av og til kan det oppstå hendelser som kan gjøre vannet utrygt. Vannverket følger med på vannkvaliteten og skal varsle abonnentene ved behov. Det er viktig å følge anvisningene fra vannverket, uansett om vannet skal drikkes av barn eller voksne.

Undersøk vannkvaliteten i egen vannforsyning

Dere må selv passe på at vannet er trygt å drikke hvis dere har egen vannforsyning, eller hvis dere får ubehandlet vann. Vær uansett varsom med å drikke vannet hvis dere ikke har vannbehandling, og særlig hvis dere ikke kjenner vannkvaliteten. Spedbarn skal uansett få kokt vann inntil seks måneders alder.

For å undersøke vannkvaliteten må dere ta prøver. Det kan være lurt å kontakte et laboratorium for å få hjelp med type analyser og hvordan dere tar ut prøvene. Husk at vannet også kan inneholde kjemiske stoffer, som ikke blir fjernet ved koking. Hvis vannet har lavere verdier enn drikkevannsforskriften tillater, skal det være trygt å drikke. Ingen må drikke vannet hvis det har for mye mikroorganismer eller kjemiske stoffer. Om nødvendig bør dere vurdere å installere vannbehandling.