Advarsel

Unngå høyt forbruk av kanel

Publisert

Mattilsynet anbefaler de som har et jevnt høyt forbruk av kanel, for eksempel via grøtspising, kanelbasert te eller kanelbasert kosttilskudd, om å begrense inntaket sitt. Kanel inneholder stoffet kumarin, som kan gi leverskade.

Kanelstenger
Foto: Colourbox

Anbefalingen er basert på en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (vkm.no) i 2010.

Kanel har et naturlig innhold av stoffet kumarin, som er med på gi kanel den smaken den har. Kumarin kan gi skader i leveren.

Ceylonkanel er et tryggere alternativ

Kanel er et krydder som skrapes av barken på enkelte trær. Tidligere var kanel synonymt med Cinnamomum zeylandicum (ceylonkanel), men i dag er det Cinnamomum aromaticum (cassia) som i hovedsak brukes på det norske marked.  Fordi ceylonkanel inneholder mindre kumarin enn cassiakanel, kan man generelt spise mer ceylonkanel enn cassiakanel før man overstiger TDI. Mange av kanelproduktene på markedet er ikke merket med hvilken kaneltype som er brukt. Ta kontakt med produsenten om du ønsker å vite hvilken type kanel de bruker.

Grøtspisere er spesielt utsatt

Spesielt utsatt er små barn (1- og 2-åringer) som regelmessig spiser havregrøt med kanel, og barn som jevnlig drikker kanelbasert te.

Voksne som regelmessig spiser havregrøt med kanel, drikker kanelbasert te eller tar kanelbaserte kosttilskudd (kaneltabletter) kan også overskride grensen for hva som anses som trygt.

Konsum av andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, gir ikke grunn til bekymring selv i perioder hvor disse spises oftere.

Reparerer seg selv

Det varierer hvordan folk reagerer på kumarin. Mindre skader på leveren merker man i hovedsak ikke. Skadene er forbigående og leveren reparerer eventuelle skader selv når man reduserer inntaket av kumarin.

Hvor går grensen?

Tabellen under illustrerer hvor mye kanel ulike aldersgrupper kan ha på grøten, og hvor mye kanelbasert te de kan drikke før tolerabelt daglig inntak (TDI) for kumarin overskrides.

Tolerabelt daglig inntak (TDI) sier noe om hvor mye et menneske kan få i seg daglig av et stoff gjennom et helt liv uten at det medfører helseskade.

AldersgruppeAntall gram kanel på grøten daglig før TDI overskrides (en teskje kanel veier 2,7 gram)Antall dl kanelbasert te daglig før TDI overskrides
1-åringer0,2 gramIkke beregnet
2-åringer0,3 gramIkke beregnet
4-åringer0,4 gram0,6 dl
9-åringer0,7 gram1,0 dl
13-åringer1,2 gram1,5 dl
Voksne1,4 gram1,9 dl