Til hovedinnhold
Advarsel

Barn, gravide og ammende bør ikke spise fiskelever og rognleverpostei

Publisert

Mattilsynet advarer barn, gravide og ammende mot å spise fiskelever eller produkter av fiskelever som for eksempel rognleverpostei. Det er fordi fiskelever inneholder høye nivå av miljøgiftene dioksiner og PCB på grunn av miljøforurensing.

Dette gjør du

Det er kompliserte beregninger når det tolerable inntaket skal vurderes, men vurderingen for barn er kort oppsummert: For et barn på 20 kg som får daglig anbefalte mengde tran og spiser et lite måltid ukentlig med fet fisk, så vil en skive med rognleverpostei gi en overskridelse av tolerabelt ukentlige inntak av dioksiner og dioksinlignende-PCB.

Begrunnelse

Bakgrunnen for advarselen er Vitenskapskomiteen for mat og miljøs (VKM) beregning av det totale inntak fra kosten av disse miljøgiftene, og hvor mye produkter av fiskelever (som for eksempel rognleverpostei) vil bidra til totalinntaket.

Det er godt dokumentert at fisk og annen sjømat har en betydelig helsebringende effekt. Det er derfor ønskelig at befolkningen inkludert barn spiser mer fisk og sjømat. Men Mattilsynet advarer mot at barn spiser fiskelever eller produkter som inneholder fiskelever som for eksempel rognleverpostei.