Til hovedinnhold
Risikovurdering

Listeriabakterier – vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper

Mattilsynet ba VKM om en risikovurdering for å oppdatere våre råd og advarsler til gravide og andre utsatte grupper. Listeriabakterien kan gi sykdommen listeriose. Listeriose kan overføres fra mor til foster under graviditet og medføre livstruende sykdom hos fosteret.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har vurdert en lang rekke varer innen fire matvaregrupper: fiske- og sjømatprodukter, kjøttprodukter, melkeprodukter og vegetabiler. Vegetabiler omfatter frukt, bær, grønnsaker, poteter, nøtter, frø og kornprodukter.

 • Sannsynligheten for at gravide og andre utsatte grupper får i seg så mye av bakterien fra ulike matvaregrupper mat at de kan bli syke.
 • Effekt av tiltak som forbrukerne kan gjøre selv for å redusere sannsynligheten for å bli syk.
Hva er vurderingen?

Sjømat og kjøttprodukter

Noen sjømat- og kjøttprodukter kan under gitte forhold (pakkemetodene, lagringstiden og temperaturen som benyttes fra maten produseres til den spises) øke sannsynligheten for at utsatte grupper utvikler listeriose. Dette gjelder:

 • Kaldrøkt og varmrøkt fisk
 • Gravet fisk
 • Kokte reker
 • Fiskemat som pakkes etter at den er kjølt ned

Varmebehandlede kjøttprodukter som er ment å varmes på nytt før de spises, men som likevel ikke blir varmet av forbruker, kan også øke sannsynlighet for listeriose. Dette er for eksempel

 • salatkjøtt av kylling
 • karbonader
 • kjøttkaker og pølser

Rått kjøtt som er gravet, rått kjøtt som er røkt uten speking eller bruk av konserveringsmidler eller varmebehandling, kan også øke sannsynligheten for listeriose.

Melkeprodukter, frukt, bær, grønnsaker, poteter, nøtter, frø og kornprodukter

Alle typer upasteuriserte melkeprodukter kan gi økt sannsynlighet for listeriose. Det gjelder også osteprodukter som er skivet eller revet, mozzarella som brukes i salat, alle smøreoster og myke oster.

Noen typer oppskåret, fersk frukt, særlig meloner, kan øke sannsynlighet for listeriose.

Det kan også spirer og ferske bearbeidete blandingsprodukter med flere oppskårne ingredienser. Matvarer som er hermetisert og fermenterte hjemme på feil måte, kan også øke sannsynligheten for listeriose.

Hvordan redusere sannsynligheten for listeriabakterier

VKM har også vurdert effekt av ulike tiltak som kan redusere sannsynligheten for listeriabakterier.

 • Å spise maten tidlig i lagringstiden er et viktig risikoreduserende tiltak for utsatte grupper.
 • Maten bør gjennomvarmes til det kaldeste punktet holder 75 grader.
 • Listeriabakterier vokser dårligere ved lave temperaturer. Derfor er det et poeng at temperaturen i kjøleskapet ikke er høyere enn 4 grader. Effekten blir enda bedre hvis lav temperatur kombineres med kort lagringstid i kjøleskapet.
Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomitteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort
Fil
Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper (PDF)