Halal-slakting i Norge

Noen religioner har bestemmelser om slakting av dyr som skal bli mat. Eksempler på dette er muslimsk halal-slakting og jødisk slakting.

Publisert

Halal-kjøtt er kjøtt av dyr som er rituelt slaktet på muslimsk vis. Den formen for halal-slakting som skjer ved norske slakterier, er en tilpasset variant der man tar noen hensyn til muslimsk religion, men også følger norsk regelverk om dyrevelferd.

  • Norske myndigheter krever at dyret bedøves etter godkjent metode, før det stikkes i halsen og avblør.
  • Muslimske miljøer får slippe til med egne kompetente personer, som foretar selve avblødningen.
  • I tillegg til krav om dyrevelferd (bedøving), må avblødningen også oppfylle krav om hygiene.

Halal-slakting foregår i begrenset omfang og kun ved noen slakterier. Det er ikke alle slakterier som ønsker å tillate dette, siden det krever at arbeidsrutinene endres for at personell utenfra skal komme inn og foreta avblødningen på sin måte.

Det finnes unntak i reglene som lar dyreeier slakte egne dyr til bruk i egen husholdning, men kravet om å bedøve før avliving gjelder alltid.