Til hovedinnhold
Advarsel

Ikke spis fiskelever fra selvfangst

Publisert

Mattilsynet advarer mot å spise lever av selvfangstet fisk tatt i skjærgården. Det er fordi fiskelever inneholder høye nivå av miljøgiftene dioksiner og PCB på grunn av miljøforurensing. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav.

Undersøkelser av fisk fra mange steder langs kysten viser at fiskeleveren inneholder miljøgifter over grenseverdien som EU har satt. Derfor bør du ikke spise fiskeleveren.

Ingen akutt helsefare

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen, men ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning. Det ikke kritisk om du har spist mat det advares mot noen ganger.

Lang tids eksponering for lave doser kan føre til for eksempel kreft, skader på arvestoffet, redusert evne til læring, forandringer i hormonbalansen og skader på foster.

Du har ansvar for selvfangst

Det er ikke lov å omsette fiskelever når innholdet av miljøgifter overskrider gjeldende grenseverdier. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, er det du som fisker og konsument som har ansvaret for kvaliteten og for at fisken er trygg å spise.

Se også: Barn, gravide og ammende bør ikke spise fiskelever og rognleverpostei