Til hovedinnhold

Se deg rundt før du slukker tørsten i en bekk

Å leske seg med friskt vann fra kilder i naturen er en viktig del av naturopplevelsen for mange. Men vannet er ikke så rent som det kan gi inntrykk av overalt. I nærheten av hytteområder og beitemarker kan tarmbakterier fra mennesker og dyr i nærheten ha forurenset vannet.

Publisert

De vanligste forurensningskildene for drikkevann ute i naturen er avføring fra dyr (beitedyr og viltlevende), fugler og mennesker. Du bør derfor tenke deg litt om og se deg rundt før du fyller koppen på turen din.

Er du langt fra folk og fe kan du normalt trygt drikke vannet.

Er du i nærheten av et hyttefelt bør du vente litt med å slukke tørsten. Tilsig fra for eksempel utedoer i området kan gjøre at vannet i nærheten er forurenset med tarmbakterier.

Av samme årsak bør du være forsiktig med å drikke vann fra kilder i nærheten av beitende dyr.

I perioder med kraftig regn eller flom bør du være ekstra oppmerksom på hvor du henter drikkevannet fra. Det er da større risiko for at avløpssystem lekker. Regnvannet kan også føre med seg avføring fra beitedyr ned i elver og bekker som da får høye konsentrasjoner av bakterier. Det beste stedet du da kan hente vann er ved utløpet av en innsjø eller et tjern. Undersøkelser har vist at vannets vei gjennom innsjøen gjør at bakteriemengden reduseres.