Advarsel

Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Publisert

Hvis fisk og skalldyr fra forurensede områder har for høyt innhold av miljøgifter, gir Mattilsynet advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene.

Advarslene fra Mattilsynet gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Det er du som har ansvaret for at den fisken du fisker er trygg. Som en hjelp gir Mattilsynet advarsler når det er funnet miljøgifter i fisk og annen sjømat i forurensede områder.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen, men ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning. Det ikke kritisk om du har spist mat det advares mot noen ganger.

Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning

Mattilsynet advarer om å begrense, eller ikke spise visse typer sjømat fra disse områdene. Under hvert sted finner du mer detaljert informasjon om området det gjelder og hvilke type fisk og sjømat det advares mot å spise.

Advarslene er basert på til dels eldre, og i noen tilfeller begrenset, datagrunnlag. Mattilsynet jobber derfor med å oppdatere siden til mer generelle råd til deg som fisker til eget bruk og driver annen selvfangst av sjømat.

Liste over forurensede havner og fjorder

Bergen

Brønnøysund

Drammen

Farsund

Grenlandsfjordene

Harstad

Hommelvik

Honningsvåg

Høyangsfjord

Karmsund

Kragerø

Kristiansand S

Mjøsa og Hurdalssjøen

Narvik

Indre Oslofjord

Ramsund

Ranfjorden

Salten/Lofoten

Sandefjord

Sandnes

Sandnessjøen

Saudafjorden

Sognefjorden

Stavanger

Sørfjorden / Hardangerfjorden

Sør-Varanger

Tromsø

Tyrifjorden

Ålesund - Åsefjorden/Ellingsøyfjorden

Årdalsfjorden