Til hovedinnhold

Lokalmat - innlandsfisk

Her finn du informasjon om nokre særskilde regelverkskrav og utfordringar ved fiske og bruk av innlandsfisk som råvare.  

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Fiske og sal av fersk fisk
  2. Fryse inn eller lage produkt
  3. Rakfisk
  4. Botulisme
  5. Listeria monocytogenes
  6. Parasittar
  7. Røyking og PAH
  8. Særskilte krav til merking og sporing

Dei generelle reglane for god næringsmiddelhygiene vert ikkje omtala her. Det er du som skal kjenne til farane i din produksjon og vite kva du skal gjere for å sikre trygg mat. 

Før du startar opp, er det nyttig å ta stilling til produksjonsmengde og korleis du vil distribuere produkta. Dette har betydning for om du skal søkje godkjenning, eller om du kan velje berre å registrere verksemda.