Til hovedinnhold

Lokalmat – prøvetaking

For mange grupper av matvarer er det grenser for bakterieinnhald. Du er ansvarleg for at maten er i samsvar med desse grensene, og må lage ein plan for prøvetaking som er tilpassa verksemda og den produksjonen du har. 

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Reglar om prøvetaking 
  2. Nyttig å tenke på ved utarbeiding av prøvetakingsplan
  3. Spesielt om Listeria monocytogenes
  4. Vurdering av resultat

Det kan vere nødvendig med mikrobiologiske analysar for å dokumentere bakterieinnhaldet, og for å stadfeste at produksjonsrutinane er gode nok. 

Prøvetakingsplan 

Kor ofte du skal ta prøver og kva for analysar er mellom anna avhengig av type produkt, produksjonsmengde og kor god kontroll du har med drifta. Resultat frå prøvar kan du ikkje aleine bruke som ein garanti for trygg mat, men dei er ei stadfesting på at rutinane i verksemda fungerer. 

For drikkevatn er det eigne krav