Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av Bisfenol A - 2013

Mattilsynet har analysert et utvalg produkter for stoffene Bisfenol A og Epichlorhydrin. Det ble ikke funnet tåteflasker eller tutekopper i Bisfenol A-holdig plast. I skrulokk og hermetikkprodukter lakkert med epoxylakker var nivåene innenfor grenseverdiene for plast, og svært lave.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Bisfenol A er forbudt i tåteflasker av polykarbonatplast (PC-plast). Mattilsynet ønsket å se om ”tåteflaskeforbudet” ble fulgt. Vi tok også med noen tutekopper i undersøkelsen,fordi produktene blir brukt av småbarn. 

Totalt ble 34 produkter undersøkt: 7 hermetikk/beger, 7 tuber, 7 skrulokk, 7 tåteflasker og 6 tutekopper.

Prøvene ble undersøkt ved en «worst case» ekstraksjonstest. For skrulokk vil det bety at hele lokket (innside og utside) er analysert.

Tidsrom
Prøvene ble tatt ut i 2012
Hva lette vi etter?

Bisfenol A brukes til å lage polykarbonat, som er en hard, klar plasttype. Bisfenol A brukes også til å lage epoxylakk som brukes i hermetikk og skrulokk. Stoffet er mistenkt å være hormonforstyrrende. Grenseverdien for Bisfenol A i plast er 0,6 mg/kg (tilsvarer 600 µg/kg). Stoffet  kan finnes i hermetikk, skrulokk, tutekopper og tåteflasker. 

Epiklorhydrin brukes for å lage epoxylakk som benyttes på innsiden av hermetikk og lokk til glass. Om epoxylakken er i kontakt med maten, kan stoffet komme over i maten. Stoffet kan være kreftfremkallende.

Hva fant vi?

Det ble ikke funnet tåteflasker eller tutekopper i Bisfenol A-holdig plast. I skrulokk og hermetikkprodukter lakkert med epoxylakker var nivåene innenfor grenseverdiene for plast og svært lave.

Hvem utførte oppdraget?

National Food Institute Technical University of Denmark (DTU)

Fil
Analyser av Bisfenol A - 2013 (PDF)