Rapport

Analyser av silikon i matemballasje 2016

Matemballasje som inneholder silikon avgir ikke siloksaner i helseskadelige mengder til maten, viser en undersøkelse fra Mattilsynet.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Silikonprodukter til kontakt med mat (kjøkkenredskaper, bakepapir, bakeformer, bokser, osv.) 49 produkter ble analysert.

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Siloksaner

Hva fant vi?

Silikonbelagt bakepapir utgjorde åtte av  de 49 prøvene og i disse prøvene ble det ikke gjort noen funn over deteksjonsgrensene. I alle de 41 gjenværende prøvene ble siloksaner funnet over deteksjonsgrensen. Det var produkter som bakeformer og matter, muffinsformer, kjøkkenredskaper, bokser osv. Produktene avgir imidlertid ikke siloksaner til mat i helseskadelige mengder

Hvem utførte oppdraget?

National Food Institute Technical University of Denmark (DTU)

Fil
Rapport_Siloxanes in silicone products intended for food contact (PDF)