Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av kjøkkenartikler av plast - 2015

Mattilsynet har undersøkt 25 kjøkkenartikler av polyamidplast (nylon)  for primære aromatiske aminer (PAA). Det var ingen funn over grenseverdiene som er satt for denne type produkter.

Publisert

I følge regelverket for matkontaktmaterialer av plast skal ikke artikler og gjenstander avgi PAA i målbare mengder til maten. Deteksjonsgrensen er satt til 10 µg/kg næringsmiddel.

Hva ble undersøkt?

25 kjøkkenartikler av polyamidplast (nylon) .

Tidsrom
Undersøkelsen ble gjennomført i siste halvdel av 2014
Hva lette vi etter?

PAA er stoffer der noen er kreft- og allergifremkallende, mens andre er mistenkt kreftfremkallende.

PAA kan oppstå i materialer som er ment for kontakt med mat som et resultat av urenheter eller degraderingsprodukter som for eksempel aromatiske isocyanater brukt i lakk.

Hva fant vi?

Det ble det oppdaget PAA i 14 produkter.

Hvem utførte oppdraget?

National Food Institute Technical University of Denmark (DTU)

Fil
Analyser av kjøkkenartikler av plast - 2015 (PDF)