Til hovedinnhold

Servise og bestikk av melamin-bambus er forbudt å selge

I flere år har det vært populært å selge kopper, tallerkener og lignende laget av bambusplast. Det er imidlertid ikke lovlig å tilsette bambus til plast. Har du slike produkter, anbefaler vi at du kaster dem eller bruker dem til noe annet enn mat.

Publisert

Årsaken til at det ikke er lovlig å tilsette bambus eller lignende bestanddeler (f.eks. mais, hvetestrå) til plastkopper og -tallerkener, er at bambus ikke er godkjent som fyllstoff i plast.

Derfor er det heller ikke tillatt å selge servise og bestikk av bambusplast.

Produktene kan utgjøre en risiko for helseskade

En rekke tyske undersøkelser har vist at det kan være en risiko for at bambusmelamin avgir de helseskadelige stoffene melamin og formaldehyd til eksempelvis kaffe og suppe. Formaldehyd kan være kreftfremkallende, og melamin kan skade blære og nyrer.

Det har også vært tilfeller der produkter av bambusmelamin har avgitt for høye nivåer av de helseskadelige stoffene melamin og formaldehyd til maten.

I 2019 analyserte Mattilsynet 30 produkter av melaminplast, hvor 19 av produktene også inneholdt bambus. To av produktene avga for mye melamin og/eller formaldehyd. Disse produktene skal ikke være på markedet lenger. I rapporten finner du oversikt over hvilke produkter vi analyserte.

Analyser av melaminprodukter 2019

Det er virksomhetens ansvar at produktene deres følger regelverket og er trygge i bruk.

Hvilke produkter er forbudt?

Det er bruken av plast og bambus i kombinasjon som ikke er tillatt. Det betyr at servise og bestikk av plast, for eksempel melamin, som er tilsatt plantebasert fyllstoff som bambus, mais og hvete, er forbudt å importere, produsere og selge.

Servise og bestikk av kun melamin er bare tillatt så lenge de ikke avgir melamin eller formaldehyd til maten i mengder over grenseverdiene.

Servise og bestikk som kun består av bambus er tillatt.

Har du slike produkter hjemme?

Er du i tvil om produktet ditt er trygt kan du ta kontakt med utsalgsstedet hvor du kjøpte produktene for å få informasjon om produktene inneholder bambusmelamin. 

Sjekk om emballasjen er egnet

Hvis du ønsker å være helt sikker, anbefaler vi at du kaster produktene eller bruker dem til annet enn kontakt med mat.

Produktene er ikke biologisk nedbrytbare

Mange "bambusmelamin-produkter" har blitt merket og markedsført som "biologisk nedbrytbart", "miljøvennlig" eller "naturlig".

Det er ikke korrekt siden produktene inneholder melamin eller annen plast. Slik markedsføring er derfor villedende.

EU-aksjon avdekket mange ulovlige produkter

I 2021-2022 var det en koordinert aksjon mot disse produktene der myndigheter i flere EU-land og Norge deltok. Til sammen ble det oppdaget 748 tilfeller av ulovlige produkter.

Folkehelseinstituttet: Bisfenol A og helserisiko (fhi.no)

Spørsmål og svar om bambus-melamin servise

Hvorfor er ikke bambus tillatt i plastmaterialer?

I 2020 avklarte EU-kommisjonen at matkontaktmaterialer av plast som inneholder plantebasert fyllstoff som f.eks. bambus, hvete og mais ikke er tillatt. Grunnen til dette er at disse plantebaserte stoffene er ikke godkjent til bruk i plastmaterialer. Produktene er derfor ikke lov å importere, produsere eller omsette. 

Hvorfor er bambus brukt?

Bambus og andre plantebaserte stoffer har blitt tilsatt plast som fyllstoff for å redusere mengden plast i produktet. I noen tilfeller er disse plastproduktene merket og markedsført som «biologisk nedbrytbart», «miljøvennlig» eller «naturlig», noe som ikke er korrekt. Det er heller ikke lett å se at disse produktene faktisk også består av plast.

Hva er helsefaren ved disse produktene?

Melamin kan gi skader på nyrene. Det har tidligere vært noen forgiftningstilfeller med melamin, blant annet fra forurenset morsmelk i Kina i 2008. Mengdene melamin var imidlertid betydelig høyere enn det som er funnet i matkontaktmaterialer. Formaldehyd er kreftfremkallende ved inhalasjon. Det er klassifisert som et CMR-stoff i kategori 1B.

Hva med bambus-melamin produkter som overholder grenseverdiene for melamin og formaldehyd?

Selv om grenseverdiene for melamin og formaldehyd overholdes, så er produktene forbudte på grunn av innholdet av bambus. Der det for konkrete produkter foreligger dokumentasjon på at migrasjonen er under grenseverdiene, indikerer det at disse produktene er trygge å bruke med tanke på melamin og formaldehyd. De er fremdeles ulovlige å importere/omsette fordi det er brukt et tilsetningsstoff som ikke er godkjent (bambus), men produktene trenger ikke nødvendigvis å kastes av forbrukere som allerede har kjøpt de.

Er alle bambus-melamin-produkter helsefarlige?

Mattilsynet vet ikke hvor mange matkontaktmaterialer bestående av plast og bambus som har vært omsatt på det norske markedet som kan utgjøre en risiko for helsefare. I 2019 gjorde Mattilsynet analyser av 19 produkter og vi fant overskridelser av melamin i to produkter (10 %). Disse produktene ble trukket fra markedet. Mattilsynet har i tillegg mottatt noen meldinger på enkelte produkter gjennom det europeiske meldesystemet for helsefarlige produkter, RASFF. Disse produktene er også trukket fra markedet.

Mitt barn har spist mat og drukket fra slike tallerkener og kopper. Bør jeg være bekymret?

Nei, vår vurdering er at du ikke trenger å være bekymret. Når man vurderer helserisiko setter man grenseverdiene med en god sikkerhetsmargin, men det er likevel viktig å ikke utsette barn for slike uønskede stoffer. Produktene kan utgjøre en helserisiko for barn om de brukes daglig i en lang tid og fremfor alt hvis de brukes til varm, flytende mat og drikke (70 grader eller mer). For å minske risikoen er det derfor viktig at du slutter å bruke disse produktene.

Hva med «rene» bambusprodukter?

Forbudet omfatter ikke produkter som kun består av bambus. Det gjelder kun for plastmaterialer hvor bambus (eller andre plantebaserte tilsetningsstoffer som mais og hvete) er tilsatt.

Er tradisjonelle melaminprodukter trygge?

Matkontaktmaterialer skal ikke avgi stoffer til maten i mengder som kan utgjøre en helsefare. Det er produsentens ansvar at melaminproduktene ikke avgir melamin og formaldehyd over grenseverdiene som er satt. Tidligere ble det gjort en del funn av melamin eller formaldehyd over disse grenseverdiene i melaminprodukter importert fra Kina eller Hong Kong. Derfor er det et eget regelverk på plass som sørger for særskilt kontroll av disse produktene i grensekontrollen. Dette har ført til en nedgang i andelen av produkter med for høye nivåer av melamin og formaldehyd.