Vær forsiktig med keramikk av ukjent kvalitet

Enkelte typer keramikk, særlig gjenstander fra land i Middelhavsområdet, kan avgi helseskadelige mengder tungmetaller ved bruk i kontakt med sure næringsmidler.

Publisert
Bilde av mange ulike keramikkskåler
Keramikkglasur inneholder ofte blyoksid, men ved bruk av riktig glasurblanding og brenning ved riktig temperatur skal keramikkgjenstandene ikke avgi ulovlige mengder bly. Foto: Colourbox

Mattilsynet fraråder derfor at keramikk-mugger av ukjent kvalitet, særlig fra de ovennevnte områder, brukes til oppbevaring av sure, flytende næringsmidler, som for eksempel jus og vin. På samme måte bør keramikkopper og -krus av ukjent kvalitet ikke brukes daglig til sure drikker som for eksempel jus, vin eller te tilsatt sitron.

Mattilsynet har fastsatt grenseverdier for utlekking av tungmetaller fra keramikk. Overholdes grensene vil produktene være trygge i bruk. 

Spør før du kjøper

Ved innkjøp av keramikk til bruk i kontakt med mat og drikke anbefaler Mattilsynet at forbrukeren spør om produktene er ment for kontakt med mat og drikke, og om det kan gis en garanti for at produktene ikke avgir bly, kadmium eller barium over grenseverdiene.

Dersom forbruker vil benytte allerede innkjøpt keramikk av ukjent kvalitet i daglig kontakt med næringsmidler kan produktet sendes til kjemisk analyse for avgivelse av bly og kadmium til et privat laboratorium.

Keramikkglasur med bly

Keramikkglasur inneholder ofte blyoksid, men ved bruk av riktig glasurblanding og brenning ved riktig temperatur skal keramikkgjenstandene ikke avgi ulovlige mengder bly.

Det meste av inntaket av bly kommer via maten. Eksperter i verdens helseorganisasjon (WHO) og The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har angitt at det høyeste tolerable inntaket av bly er 50 mikrogram per dag for et lite barn, og 200 – 250 mikrogram for en voksen person.

For mye bly kan blant annet føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet. Hjerneutviklingen hos foster og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly.

Vær oppmerksom på brukskunst

Produkter fra brukskunstnere/pottemakere kan utløse mer metaller enn masseproduserte varer fordi det ofte brukes glasurer med høyere innhold av metaller for å gi sterke, klare farger. Det kan også være større individuelle variasjoner i hvor lenge produktet er brent, noe som påvirker utskillelse av uønskede stoffer.

Uansett om keramikken er fabrikkprodusert eller laget av en kunstner, er det produsentens ansvar at grenseverdiene overholdes.

Tungmetaller i keramikk

Bly og andre tungmetaller tilsettes glasur for å senke brenntemperaturen, og for å gi keramiske produkter bedre estetiske egenskaper.

Om brenningen skjer ved feil temperatur, kan tungmetallene lekke ut i sure mat- og drikkevarer.

I Norge og Sverige har flere personer tidligere blitt alvorlig forgiftet på grunn av utlekking av høye blynivå.

Personene har alle drukket enten juice eller vin fra greske keramiske kopper eller mugger.