Til hovedinnhold
Rapport

Kartlegging av alternative barrierer for produksjon av melkebaserte produkter produsert av ikke-varmebehandlet melk

Publisert
Hva ble undersøkt?

Rapporten tar for seg kritiske punkter under produksjon av melkebaserte produkter laget av ikke-varmebehandlet melk. Hvert enkelt trinn i prosessen, fra melking til produktet er ferdig for salg, blir vurdert hver for seg med hensyn til faktorer som har med helsemessig trygghet å gjøre. Hvordan ulike teknologier påvirker resultatet i forhold til overlevelse av patogene bakterier i de ferdige produktene er også diskutert.

Tidsrom
2003
Hvem utførte oppdraget?

Institutt for næringsmiddelfag (INF) ved Norges Landbrukshøgskole (NLH)

Fil
Kartlegging av alternative barrierer for produksjon av melkebaserte produkter produsert av ikke-varmebehandlet melk (PDF)