Krav til sporbarhet og krav om identifikasjons- og stempelmerking av animalsk mat

Sporbarhet er viktig for å sikre trygg mat. Man skal kunne finne ut hvor produktene kommer fra hvis det viser seg at maten ikke er trygg eller er av feil kvalitet. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Utvidede krav til sporbarhet av animalske produkter
  2. Krav til identifikasjons- og stempelmerking av produkter av animalsk opprinnelse
  3. Hvordan ser identifikasjonsmerket og stempelmerket ut?
  4. Stempelmerket på skrotter av større dyr
  5. Identifikasjonsmerker på produkter - hvem, hvor og hvordan
  6. Identifikasjonsmerker ved ompakking eller videreforedling
  7. Identifikasjonsmerker – forsegling av emballert ferskt kjøtt og spiselige slaktebiprodukter
  8. Identifikasjonsmerking ved bulk-transport til andre virksomheter
  9. Identifikasjonsmerking ved annen transport til andre virksomheter