Tilsynsrapport

Mattilsynets satsning på melk i småskala

I 2008 og 2009 har Mattilsynet hatt småskalaproduksjon og mattrygghet som et satsingsområde.

Publisert

Tilsynet har gjennomgått en kompetanseheving, og resultatet av satsingen har blitt en retningslinje for tilsynet.

Hva ble undersøkt?

Distriktskontorene førte i 2008 tilsyn med 157 småskala melkevirksomheter, det er 53 % av aktuelle virksomheter.

Tidsrom
2008-2009
Hva lette vi etter?

Ved tilsynet var det fokus på produksjon av trygg mat, at regelverket ble fulgt og at virksomheten hadde en tilpasset internkontroll som tok hånd om de reelle farene i produksjonen, for eksempel rutiner for å sikre fravær av sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Fil
Rapport - Koordinering av Mattilsynets arbeid med småskala melkevirksomheter (PDF)