Meieribransjens retningslinjer for god hygienepraksis

Europeiske og nasjonale retningslinjer er bransjens mulighet til å beskrive hvordan de imøtekommer regelverkskrav.

Publisert

Nasjonale retningslinjer

Noen nasjonale retningslinjer er åpne, og er tilgjengelige for alle, mens andre ikke har offentlig tilgang. For å få tilgang til disse nasjonale retningslinjene må dere ta kontakt med deres respektive næringsorganisasjon.

På melkeområdet er følgende nasjonale retningslinjer anerkjente:

Europeiske retningslinjer

Europeiske retningslinjer er anerkjent av EU-kommisjonen. Mattilsynet har sammen med næringsorganisasjonene deltatt i prosessen med å gi kommentarer til disse retningslinjene.

Europeisk retningslinje for hygiene ved gårdsnær og håndverksmessig produksjon av melk og melkeprodukter er utarbeidet av Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, FACE

Europeisk retningslinjer for hygiene med prosessert ost.

Nettverk for melk og melkeprodukt