Omsetning av godkjent ny mat

Du kan omsette ny mat i Norge og de andre EU/EØS-landene dersom næringsmidlene er godkjent og oppført i unionslisten.

Publisert

Godkjenningene er generelle, det betyr at de gjelder for alle. Alle kan omsette ny mat som er oppført i unionslisten, men omsetningen må være i overensstemmelse med de vilkårene som er angitt der.

For noen ny mat-produkter er det innvilget databeskyttelse på 5 år. I denne perioden gjelder den aktuelle godkjenningen bare for søkeren, eller de søkeren har gjort avtale med. Dette forhindrer ikke at andre kan søke godkjenning av et tilsvarende produkt på grunnlag av egen dokumentasjon.

Slik gjør du

Sjekk unionslisten for godkjent ny mat

Unionslisten inneholder alle næringsmidler som er godkjent som ny mat i EU/EØS.

Listen endres kontinuerlig. Ny mat kan tilføyes eller fjernes, og bruksbetingelser og spesifikasjoner kan endres. Endringer i unionslisten skjer ved egne forordninger. 

Slik finner du frem:

  1. I tabell 1 finner du en liste over godkjent ny mat med vilkår for bruk inkludert, slik som tillatte matvarekategorier og målgrupper, maksimumsgrenser for tilsetning, merkekrav, krav om overvåking, databeskyttelse.
  2. I tabell 2 finner du en liste over spesifikasjoner av godkjent ny mat, inkludert beskrivelse/definisjon av det nye næringsmiddelet.

Unionslisten over ny mat