Til hovudinnhald

Unionslisten inneholder godkjent ny mat

Unionslisten inneholder alle næringsmidler som er godkjent som ny mat i EU/EØS.

Listen endres kontinuerlig. Ny mat kan tilføyes eller fjernes, og bruksbetingelser og spesifikasjoner kan endres. Endringer i unionslisten skjer ved egne forordninger. 

Slik finner du frem:

  1. I tabell 1 finner du en liste over godkjent ny mat med vilkår for bruk inkludert, slik som tillatte matvarekategorier og målgrupper, maksimumsgrenser for tilsetning, merkekrav, krav om overvåking, databeskyttelse.
  2. I tabell 2 finner du en liste over spesifikasjoner av godkjent ny mat, inkludert beskrivelse/definisjon av det nye næringsmiddelet.

Unionslisten over ny mat