Til hovedinnhold
Søk

Import av økologiske varer fra tredjeland

Alle varepartier av økologiske landbruksvarer og næringsmidler fra land utenfor EØS-området skal kontrolleres ved import.

Publisert

Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter er at det kreves et økologisertifikat (certificate of inspection – COI) i tillegg til annen dokumentasjon. Det er et krav om at importør melder forventet ankomst av varepartiet senest en arbeidsdag før ankomst. Slik melding skal gjøres i Traces.​ Slik behandler du elektroniske sertifikater i TRACES

Mattilsynet godkjenner importsertifikatet (COI) før varepartiet kan omsettes som økologisk. I tillegg til dokumentasjonskontrollen i Traces blir det gjennomført risikobasert identitets- og fysisk kontroll av et risikobasert utvalg av økologiske varepartier. Mattilsynets risikovurdering er avhengig av vare, importør, eksportør, land og kontrollorgan. Dette er felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter. ​

Det er krav om kontroll av økologiske produkter over grensekontrollstasjon når tilsvarende ikke-økologiske produkter er grensekontrollpliktige. For grensekontrollpliktige økologiske varepartier skal hele økologikontrollen og generell grensekontroll gjennomføres på grensekontrollstasjon.​Økologiske varepartier som ikke er grensekontrollpliktige kan kontrolleres av Mattilsynet når varepartiet ankommer førstemottaker, men før varepartiet kan omsettes som økologisk.​

I økologiregelverket er det regulert fra hvilke tredjeland økologiske produkter kan importeres, og hvilke kontrollorgan og myndigheter som kan kontrollere slike produkter.

Regelverk

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no