Til hovedinnhold
Søk

Import av økologiske varer fra tredjeland

Alle varepartier av økologiske landbruksvarer og næringsmidler fra land utenfor EØS-området skal kontrolleres ved import.

Publisert

Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter er at det kreves et økologisertifikat (certificate of inspection – COI) i tillegg til annen dokumentasjon. Det er et krav om at importør melder forventet ankomst av varepartiet senest en arbeidsdag før ankomst. Slik melding skal gjøres i Traces.​ Se mer om hvordan sertifikatet skal behandles elektronisk i TRACES

Mattilsynet godkjenner importsertifikatet (COI) før varepartiet kan omsettes som økologisk. I tillegg til dokumentasjonskontrollen i Traces blir det gjennomført risikobasert identitets- og fysisk kontroll av et risikobasert utvalg av økologiske varepartier. Mattilsynets risikovurdering er avhengig av vare, importør, eksportør, land og kontrollorgan. Dette er felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter. ​

Det er krav om kontroll av økologiske produkter over grensekontrollstasjon når tilsvarende ikke-økologiske produkter er grensekontrollpliktige. For grensekontrollpliktige økologiske varepartier skal hele økologikontrollen og generell grensekontroll gjennomføres på grensekontrollstasjon.​Økologiske varepartier som ikke er grensekontrollpliktige kan kontrolleres av Mattilsynet når varepartiet ankommer førstemottaker, men før varepartiet kan omsettes som økologisk.​

I økologiregelverket er det regulert fra hvilke tredjeland økologiske produkter kan importeres, og hvilke kontrollorgan og myndigheter som kan kontrollere slike produkter.

Kontroll av importerte økologiske varepartier fra tredjeland:

Regelverk

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no