Liste over midlertidig tillatte ikke-økologiske ingredienser av  landbruksopprinnelse i økologiske næringsmidler

Du kan søke om midlertidig tillatelse til å bruke ikke-økologiske ingredienser av landbruksopprinnelse dersom økologiske ingredienser ikke er å oppdrive.

Faglig oppdatert

Når økologiske ingredienser ikke er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder, kan under visse forutsetninger inntil 5 % ikke-økologiske ingredienser benyttes ved produksjon av økologisk mat. Ikke-økologiske ingredienser som kan brukes innen 5-% grensen er listet i vedlegg IX i forordning (EF) 889/2008 og kan benyttes frem til og med 31.12.2024. 

Virksomheter som ønsker å bruke andre ikke-økologiske ingredienser enn de som står på denne listen, kan søke Mattilsynet om midlertidig tillatelse til å bruke den ikke-økologiske ingrediensen, dersom en økologisk godkjent ingrediens ikke er tilgengelig eller ikke finnes i ønsket kvalitet. Debio skal kontaktes ved innsending av en slik søknad. Se nærmere informasjon i Økologiforskriften §2 jf. forordning (EU) 2018/848, Art 25. Lenke til søknadsskjema finner du her: Dokumenter - Debio

Hvem kan bruke den ikke-økologiske ingrediensen oppført i den nasjonale listen

Tillatelsen kan brukes av alle norske virksomheter i det produktet tillatelsen gjelder for, og i den angitte perioden. Innvilget tillatelse vil gjelde for en begrenset periode med 6 måneders varighet om gangen. Det kan søkes om forlengelse av tillatelsen for maksimalt 2 x 6 måneder. Når Mattilsynet gir en slik tillatelse til en virksomhet, vil det blir offentliggjort i tabellen under.

Liste over nasjonale ikke-økologiske landbruksingredienser som er tillatt brukt i de spesifiserte næringsmidlene

Ikke-økologisk 
landbruksingrediens

Til bruk i

Startdato

Sluttdato

Status

Saksnummer

OFIS referanse

PasjonsfruktpurêTil smoothie15.04.202414.10.2024Aktiv24/82527 INGR-35/2024

Hva kan du gjøre dersom ingrediensen fortsatt ikke fins økologisk etter 18 måneder?

Mattilsynet kan søke om å få oppført ingrediensen i listen over ikke-økologiske landbruksingredienser som kan benyttes i produksjon av økologiske næringsmidler. Deretter beslutter EU kommisjonen og øvrige medlemsstater om ingrediensen kan tas opp i listen over ikke-økologiske ingredienser som er tillatt brukt.

For at Mattilsynet skal kunne sende inn søknad til EU kommisjonen må du fylle ut et søknadskjema. Her skal du begrunne hvorfor det er strengt nødvendig å benytte den ikke-økologiske ingrediensen i din produksjon, samt hva du har gjort for å etterspørre den økologisk. Ettersom det kan ta lang tid for å få en ikke-økologisk ingrediens inn på listen, bør du sende inn informasjon så fort Mattilsynet har innvilget den første tillatelsen. Debio kan bistå med veiledning til utfylling av skjemaet.

Veiledning for foredling, import og omsetning av økologiske næringsmidler finner du her: Veileder for foredling, import og omsetning av økologiske produkter