Forklaring til produksjonsformer for aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke"

Alle som starter en matbedrift må melde fra til Mattilsynet på forhånd. Dette gjør du i Mattilsynets skjematjeneste.

Publisert

Slik gjør du:

  • Velg skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer".
  • Velg aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke".

Her skal du velge produksjonsformer som beskriver hvilken bedrift du har. Du kan legge til flere produksjonsformer.

Dersom du skal legge til ny produksjonsform i en allerede registrert matbedrift, velger du skjemaet "Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl matkontaktmateriale".

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Produksjonsformene for aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke"

Apotek

Catering

Forsamlingslokale

Kantine

Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent (vilt, fisk, honning og egg)

Detaljistvirksomheter som mottar råvarer fra primærproduksjon, fiskerivarer

Restaurant og kafé

Pub/bar

Gatekjøkken

Kioskhandel

Institusjonskjøkken

Institusjon, mottak og postkjøkken

Barnehage og SFO

Dagligvarebutikk uten ferskvareavdeling

Dagligvarebutikk med ferskvareavdeling

Mobilt salg av matvarer

Mobilt salg av fiskerivarer

Netthandel

Kortvarig salg av mat

Gårdsutsalg

Helsekostutsalg

Spesialforretning – kjøtt

Spesialforretning - ost og delikatesse

Spesialforretning – sjømat

Andre utsalg av næringsmidler