Internkontroll

Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages.

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Dette skal være med i en internkontroll
 2. Disse rutinene skal være skriftlige
 3. Håndtering av avvik
 4. Renhold og rutiner
 5. Kontroll på kjøletemperatur
 6. Farevurdering og HACCP

Hensikten med internkontroll er: 

 • Alle som jobber i bedriften vet hva de skal gjøre 
 • Det er lettere å oppdage og håndtere feil tidlig 
 • Det er lettere å lære opp nyansatte 
 • Du blir sikrere på at maten du lager er trygg å spise 

Internkontrollen krever tydelig ledelse og gjør det lett synlig for egne medarbeidere og omgivelsene hvordan ansvar og arbeidsoppgaver organiseres og utføres for å oppfylle lovbestemte krav. 

Internkontroll kan bety at du enkelte ganger også bør gjøre kontroller og registreringer for å være sikker på at viktige funksjoner blir som avtalt. 

Se også denne videoen om hvordan komme i gang med internkontroll.

Hvordan dokumentere 

Internkontrollen kan dokumenteres i mange former. Det kan være en perm, en notatbok eller en app. Du bestemmer selv hvilken form som passer best for dere. Det viktigste er at den er kjent og brukes daglig.  

Internkontrollen må tilpasses din bedrift og oppdateres når det er nødvendig. Det kan være bedre at dere lager en enkel og tilpasset internkontroll selv enn at dere kjøper et stort ferdiglaget system som ikke passer og som blir stående i hylla.  

Lage selv eller få hjelp fra andre? 

Du kan få andre til å lage internkontrollen for deg. Hvis du trenger hjelp fra fagfolk, har komplisert produksjon eller ikke har kapasitet til å lage internkontroll selv kan det være en god løsning. Men du bør være aktivt med i arbeidet for å et system som passer for deg. Noen firmaer tilbyr også kurs i opplæring av ansatte i internkontrollen.

Slik starter du med internkontroll 

 • Lag en oversikt over arbeidsoppgavene som blir utført. 
 • Finn ut om arbeidsoppgavene er forbundet med et minimumskrav i regelverket. 
 • Følg også opp andre prosesser og funksjoner hvor du ønsker at arbeidet skal være ensartet, slik at du lager trygg mat.