Til hovedinnhold

Kjæledyr og adgang til serveringssteder

Kjæledyr kan ha adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes når det ikke er fare for mattryggheten.

Publisert

Slike steder kan være i kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

Kontakt stedet du ønsker å besøke for å få vite om de tillater kjæledyr.

Spesielt om nyttehunder

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. 

Med nyttehund menes «førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

Regelverk

Næringsmiddelhygieneforskriften, Utfyllende nasjonale bestemmelser om nyttehunder

Kapittel VI. Utfyllende nasjonale bestemmelser om nyttehunder

§ 14. Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.
Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

§ 15. Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no