Til hovedinnhold

Kontakt oss om Matvaretabellen

Har du spørsmål eller innspel til Matvaretabellen?

Fagleg oppdatert

Ta kontakt med oss ved å sende e-post til matvaretabellen@mattilsynet.no