Mål, vekt og porsjonsstorleikar for matvarer

For å berekne næringsinnhaldet i ei matvare må vi vite kor mykje matvara veg. I forsking, i planlegging av kosthald og i kosthaldsrettleiing treng ein standardmengder og -storleikar for matvarer.

Fagleg oppdatert

Data for 700 matvarer og matrettar er tilgjengelege i heftet «Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer», som blei utgjeve av Mattilsynet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet i 2015.

Dataene i heftet brukast òg i kostberekningsverktøyet Kostholdsplanleggeren.no.

Last ned

Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer. Rapport, 2015 (PDF)

Alle dataene for mål, vekt og porsjonsstørrelsar (ODS)