Til hovedinnhold

Helsepåstander om planter som er på vent i EU

Publisert

EU-kommisjon besluttet i 2010 å utsette vurderingen av helsepåstandene som omhandler planter, plantedeler og planteekstrakter (kalt botanical i EU). Det pågår i EU en diskusjon om hvilken dokumentasjon som skal kreves for denne typen påstander. Fram til EU har konkluder, kan noen av de påstandene som omfattes av artikkel 13(1)a) brukes selv om de ikke er godkjent av EU-kommisjonen. 

Diskusjonen i EU gjelder hvorvidt EUs vitenskapelige komité (EFSA) skal bruke de samme kriteriene for vurdering av vitenskapelig dokumentasjon for påstander som omfatter planter, plantedeler og planteekstrakter som de gjør ved vurdering av de øvrige artikkel-13- og artikkel 14-påstandene.

Les mer om overgangsperiodene som fremdeles er aktive:

Regelverk

Forskrift om ernærings- og helsemessige påstander i næringsmidler, artikkel 28

5. Helsepåstander som nevnt i artikkel 13 nr. 1, kan framsettes fra den datoen denne forordning trer i kraft og til vedtakelsen av listen angitt i artikkel 13 nr. 3, på den driftsansvarlige for næringsmiddelforetakets ansvar, under forutsetning av at de er i samsvar med denne forordning og gjeldende nasjonale bestemmelser, og uten at dette berører vedtakelsen av beskyttelsestiltak som nevnt i artikkel 24.