Til hovedinnhold

Holdbarhetsmerking

Ferdigpakkede matvarer skal merkes med holdbarhetsdato av produsenten.

Publisert

Holdbarhetsdatoen skal angi perioden hvor varen beholder sine spesifikke egenskaper, kvalitet og lignende ut fra oppgitte oppbevaringsforhold i uåpnet pakning. 

Det er produsenten som vurderer og setter holdbarhetsdato på matvaren.  

To former for holdbarhetsdato 

Det er to former for holdbarhetsdato: “Best før” og “Siste forbruksdag”. Her kommer mer om når de to skal brukes og hva som er forskjellen. 

 • "Best før": «Best før» viser hvor lenge matvaren holder seg uten å tape sin forventede kvalitet eller spesifikke egenskaper i uåpnet forpakning. De fleste matvarer skal merkes med "best før…" eller "best før utgangen av…". . Hvis det er nødvendig å oppbevare matvaren på en bestemt måte, skal det i tillegg til dato også angis oppbevaringsmåte. Matvarer merket "best før..." kan selges også etter datoutløp. Det er da butikken som har ansvar for at varen fremdeles har akseptabel kvalitet eller andre spesifikke egenskaper. 

 • "Siste forbruksdag": Matvarer som er meget lettbedervelige og derfor kan bli helsefarlige, skal merkes med "siste forbruksdag…" etterfulgt av selve datoen. Slike matvarer skal ikke selges etter at datoen er gått ut. Lettbedervelige matvarer skal alltid ha opplysninger om oppbevaringsforhold. Det generelle utgangspunkt for kjølelagring er 4 ˚C hvis ikke produsenten har angitt en annen oppbevaringstemperatur. 

Unntak fra holdbarhetsmerking 

 • For noen matvarer er det ikke krav om merking med holdbarhetsdato. Det gjelder blant annet: 
 • Frisk frukt og grønnsaker. 
 • Bakeri- og konditorvarer som stort sett spises innen 24 timer (for eksempel ferske brød). 
 • Viner, sterkviner og drikkevarer med alkoholinnhold på over 10 volumprosent.  

Slik skal holdbarheten angis 

 • ”Siste forbruksdag... ” for næringsmidler som er lett bedervelige, og derfor raskt kan utgjøre en helsefare. 
 • ”Best før ...”, hvis datoen angir dagen. 
 • ”Best før utgangen av... ” hvis holdbarheten angir måned eller år. 

Matvarens faktiske holdbarhet bestemmer hvordan datoen skal angis. 

 • For matvarer med holdbarhet på under 3 måneder, er det tilstrekkelige å angi dag og måned. 
 • For matvarer med en holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år. 
 • For matvarer med en holdbarhet på over 18 måneder, er det tilstrekkelig å angi år. 

Ansvaret for merking 

Det er produsenten som vurderer og setter holdbarhetsdato på matvaren. Produsentene kjenner til råvarene og prosessene som er brukt. Holdbarhetstiden skal settes ut fra vanlige og realistiske betingelser for transport, oppbevaring og salg.  

I praksis setter produsentene ofte holdbarhetstiden ut fra de mest krevende, men realistiske betingelsene i løpet av året. Så lenge virksomheten har full kontroll og oversikt over betingelsene, er det ikke noe i veien for at de kan sette ulik holdbarhet gjennom året for samme produkt. Det vil si at matvarene gis en holdbarhet som er tilpasset sesong, temperatur og andre forutsetninger 

Pakkedato eller produksjonsdato 

I enkelte særforskrifter er det krav om at pakkedato eller produksjonsdato skal angis i tillegg til holdbarhetsdato. Matpoteter er et eksempel på det. Det kan merkes med produksjons- eller pakkedato på matvarer, selv om det ikke er krav i regelverket. En slik frivillig merking kan ikke erstatte den obligatoriske holdbarhetsmerkingen og skal ikke være villedende.

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, vedlegg X

Holdbarhetsdato, siste forbruksdato og dato for innfrysing
1.    Holdbarhetsdatoen angis som følger:
a)    Foran datoen angis følgende ord:
-    «best før ...» dersom datoen angir dagen,
-    «best før utgangen av ...» i andre tilfeller.
b)    Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av
-    selve datoen, eller
-    en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt.
Disse angivelsene skal om nødvendig utfylles med en opplysning om oppbevaringsvilkårene som skal overholdes for å sikre den angitte holdbarheten.

c)    Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og eventuelt år, i nevnte rekkefølge.
Det er imidlertid for næringsmidler

-    med en holdbarhet på under 3 måneder tilstrekkelig å angi dag og måned,
-    med en holdbarhet på mer enn 3 måneder, men ikke mer enn 18 måneder, tilstrekkelig å angi måned og år,
-    med en holdbarhet på mer enn 18 måneder tilstrekkelig å angi året.
d)    Med forbehold for unionsbestemmelser som fastsetter andre datoangivelser, kreves ikke angivelse av holdbarhetsdato for
-    frisk frukt og friske grønnsaker, herunder poteter, som ikke er skrelt, snittet eller behandlet på lignende måte; dette unntaket får ikke anvendelse på spirende frø og lignende produkter som skudd av belgfrukter,
-    viner, sterkviner, musserende viner, aromatiserte viner og lignende produkter som er framstilt av andre frukter enn druer, samt drikker som hører inn under KN-kode 220600, og som er framstilt av druer eller druemost,
-    drikker med alkoholinnhold på minst 10 volumprosent,
-    baker- eller konditorvarer som på grunn av sin art normalt forbrukes innen 24 timer etter framstillingen,
-    eddik,
-    koksalt,
-    sukker i fast form,
-    sukkervarer som nesten utelukkende består av aromatiserte og/eller fargede sukkerarter,
-    tyggegummi og lignende tyggeprodukter.
2.    Siste forbruksdato skal angis som følger:
a)    Datoen skal følge etter ordene «siste forbruksdag ...».
b)    Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av
-    selve datoen, eller
-    en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt.
Disse opplysningene skal følges av en beskrivelse av oppbevaringsvilkårene som skal overholdes.

c)    Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og eventuelt år, i nevnte rekkefølge.
d)    Siste forbruksdato skal angis på alle ferdigpakkede porsjonspakninger.
3.    Datoen for innfrysing eller datoen for første innfrysing som nevnt i nr. 6 i vedlegg III skal angis som følger:
a)    Datoen skal følge etter ordet «Innfrysingsdato: ...».
b)    Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av
-    selve datoen, eller
-    en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt.
c)    Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og år, i nevnte rekkefølge.