Til hovedinnhold

Ingrediensliste og mengdeangivelse

Ferdigpakkede matvarer skal være merket med ingrediensliste. De enkelte ingrediensene skal angis i rekkefølge etter synkende vekt. 

Publisert

Ingredienser er de enkelte bestanddelene som matvaren er fremstilt av. Råvarer som kjøtt, fisk, frukt, mel, vann og krydder er ingredienser. Også tilsetningsstoffer og aromaer, er ingredienser som skal angis i listen. 

Ingrediensene skal angis med en vanlig kjent betegnelse. Dette vil si at ingredienser skal angis med den samme betegnelsen som brukes dersom ingrediensen blir solgt som en matvare.  

Tilsetningsstoffer skal angis med klassebetegnelse og E-nummer, eller klassebetegnelse og kjemisk navn. 

Opplysninger om mengde 

Ferdigpakkede matvarer skal være merket med opplysninger om mengden av en ingrediens hvis denne framheves i matvarens merking, for eksempel mengde reker i rekesalat. Framhevingen kan være i form av tekst og illustrasjoner. Også når en spesiell ingrediens kan være avgjørende for kvaliteten på produktet, skal mengden av denne ingrediensen angis. 

Når en ingrediens eller kategori av ingredienser fremheves i et produkts merking, skal mengden angis i prosent i matvarens betegnelse, i umiddelbar nærhet av matvarens betegnelse etter i ingredienslisten. 

Det er et krav om at de ingredienser som fremheves i merkingen skal oppgis i prosent.

  • Dersom produktene heter «Pizza med skinke og sjampinjong», «jordbæryoghurt», eller «laksepàte» må prosentandelene av henholdsvis; skinke og sjampinjong, jordbær og laks oppgis.
  • Hvis er brød betegnes som «Helkornbrød», er det mengden helkorn fra flere kornsorter, skal % helkorn angis samlet eller for hver kornsort. 
  • Heter produktet «Fiskekaker», er det den totale andelen fisk i produktet som skal oppgis. Her trenger man ikke å oppgi de ulike fiskeartene som er brukt.
  • Det samme gjelder grønnsaksuppe, fiskepinner, ostekake, nøttekjeks eller soppsaus. Det er da det totale innholdet av grønnsaker, fisk, ost, nøtter eller sopp i produktet som må oppgis, ikke hvilke grønnsakstyper eller oster som inngår. 

Det er også krav om mengdeangivelse for ingredienser som forbindes med betegnelsen på en matvare. Det omfatter bare de ingredienser som tradisjonelt karakteriserer den aktuelle varen.

Eksempel: Trøndersodd forbindes med kjøtt, og kjøtt skal mengdeangis. 

Se mer i veileder om mengdeangivelse av ingredienser (PDF)

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 18

Ingrediensliste
1. Ingredienslisten skal ha en passende overskrift eller innledning som består av eller inneholder ordet «ingredienser». Den skal omfatte alle ingrediensene i næringsmiddelet angitt i synkende rekkefølge etter vekt som registrert på framstillingstidspunktet.
2. Ingrediensene skal eventuelt angis ved sin spesifikke betegnelse i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 17 og i vedlegg VI.
3. Alle ingredienser som forekommer i form av industrielt framstilte nanomaterialer, skal være tydelig angitt i ingredienslisten. Ordet «nano» skal stå i parentes etter betegnelsen på slike ingredienser.
4. Tekniske bestemmelser om anvendelsen av nr. 1 og 2 i denne artikkel er fastsatt i vedlegg VII.
5. For å nå målene i denne forordning skal Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 endre og tilpasse definisjonen av industrielt framstilte nanomaterialer nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav t) til den tekniske og vitenskapelige utvikling eller til definisjoner det er oppnådd enighet om på internasjonalt plan.

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 22

Mengdeangivelse av ingredienser
1. Mengden av en ingrediens eller kategori av ingredienser som brukes i produksjonen eller tilberedningen av et næringsmiddel, skal angis dersom den aktuelle ingrediensen eller kategorien av ingredienser
a)    inngår i næringsmiddelbetegnelsen eller vanligvis forbindes med den betegnelsen av forbrukeren,
b)    framheves i merkingen ved hjelp av ord, bilder eller en grafisk framstilling, eller
c)    er av vesentlig betydning for å kjennetegne et næringsmiddel og skille det fra andre produkter det vil kunne forveksles med på grunn av sin betegnelse eller sitt utseende.
2. Tekniske bestemmelser om anvendelsen av nr. 1, herunder særlige tilfeller der det for visse ingredienser ikke kreves mengdeangivelse, er fastsatt i vedlegg VIII.